Vi som bor på Östängs gård är Jonas Dahl, Ylva Lundin, Ina Dahl och Tilda Dahl, katterna Rufus och Glenn-Pär och våra tio tackor och en bagge, ett oräkneligt antal bin samt några ankor, tuppar och hönor. Gården är 34 ha stor och består av 20 ha skog, 9 ha åker och 5 ha bete.