Östängs gård

En gård för omställning

Om gården

Östängs gård ligger i Alingsås kommun mellan Upplo och Loo. Gården består av 20 ha skog, 9 ha åker och 5 ha bete. All mark förutom 5 ha skog är samlad i ett skifte. Gårdscentrat är väl samlat. Framför gården mot söder ligger betes- och åkermarken och mot norr ligger skogen. Genom gårdscentrat går en grusväg som leder in till två gårdar och ett hus innanför Östäng.

infarten till gården

På kartan nedan syns två områden som är avstyckade från gården. Området till höger styckade tidigare ägare av till en släkting som byggde en villa där. Området till vänster är resterna av en gammal gård där ladugården brann och huset revs. Marken som hörde till den gården delades sedan upp mellan Östängs gård och gården innanför. På gården finns två grävda dammar med Alingsås kommuns största förekomst av större vattensalamandrar.

Höjdkurvor södra delen med röda gränserÖvre dammen ligger fyra meter över den nedre dammen på ett avstånd av cirka 30 meter. Mot norr skyddar skogen och förmodligen har området runt dammarna ett väldigt gynnsamt mikroklimat. Det utnyttjas inte idag utan är igenväxt av björksly och smågranar. Under våren  2014 ordnade vi en kurs på området för att anlägga en skogsträdgård. Bland annat ska här växa mullbär, valnöt, hassel, blåtry och mycket mer.

Övre dammen

Övre dammen

från nedre dammen mot övre

Nedre dammen med övre dammens kant högre upp

betesmarker

Framför gården ligger åker och betesmark. Betesmarken har i första hand betats av kor men vår tanke är att ha får på markerna så småningom när vår egen besättning blivit tillräckligt stor. 2014 kommer vi dock arrendera ut marken till en granne som har krav-köttkor. Här finns stor potential för att återskapa en artrik betesmark.

Gammal fägata

 

På betesmarken finns en gammal fägata med blommor och enstaka träd.

 

Boningshus2

Boningshuset är stort och har som mest innehållit tre bostäder. Idag finns det fortfarande ett mindre kök på övervåningen så det enkelt kan göras till två lägenheter. Huset är byggt av timmer på torpargrund. Under huset finns en stensatt källare där man förvarat rotfrukter. I huset finns två skorstenar, tre kakelugnar, en öppen spis och en vedspis. Under våren har vi haft en murare här så nu fungerar vedspisen i köket och snart även kakelugnen i vardagsrummet.  Huset värms idag med ved som eldas i en vedpanna i ett intilliggande hus och varmvatten leds in i huset via en kulvert. Varmvattenselement finns i hela huset och är relativt nyligen insatta.

Gårdsvy över hönshus och ladugård till vänster och garage högerDen stora byggnaden innehåller ett hönshus närmast och där bakom ladugård där det funnits mjölkkor. Bakom ladugården finns en lada . Huset är rakt i nock men klädselbrädor och fönster behöver ses över liksom vissa delar av taket.

Mjölkkammare och lada Mjölkkammaren kommer att bli slungrum till att börja med. Behöver bitätas men är annars i relativt gott skick. Portar och dörrar på byggnaden behöver bytas ut.

Sädesmagasin och garageDen högre byggnaden är ett sädesmagasin och byggnaden i förgrunden innehåller tre garage.

Relief_ôstÑng

Reliefkarta över hela gården

Skiftena närmast gården är sandjordar och skiftena närmare stora vägen är lerjordar. Tanken är att vi ska odla grönsaker, bär och fruktträd närmast gården. Skiftena längre bort från gårdscentrat kommer vi att använda till vallodling i huvudsak.

Sommarsolinstrålning

Sommarsolinstrålning

Vi tror att vår gård ligger i odlingszon 3. Vi har en årsmedelnederbörd på ungefär 1000 mm. Bilderna visar sommarinstrålning och vinterinstrålning . Markerna sluttar mot söder och norrvindarna stoppas av bakomliggande skog. Det kan bli bra det här.

Vintersolinstrålning

Vintersolinstrålning

 

 

 

 

 

4 kommentarer

 1. Superläge, ser verkligen ut att bli nåt bra av detta!

  • Ylva Lundin

   6 mars, 2018 at 07:59

   Det hoppas vi också;-) Fyraårsplanen sedan starten ska utvärderas i oktober men vi ligger väl i fas med planeringen och det känns som om vi är på rätt väg. Många roliga projekt återstår dock.

 2. Oj vad spännande och fint det låter.
  Blir skoj att följa er utveckling.
  Verkar även ligga med bra solinstrålning för solenergi, värme och/eller el.
  Jag sysslar lite med småskalig solcellsel till husvagn eller små fritidshus, men mest till mig själv. Är också skoj och spännande.

  • Ylva Lundin

   22 november, 2018 at 21:42

   Hej! Kul att du hittat till oss. Ja solvärme och solel står högt på vår önskelista men än har vi inte haft råd att skaffa det.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.

*

© 2018 Östängs gård

Tema av Anders NorenUpp ↑