Tre nyutgivna böcker för dig som vill odla i lite större skala jämfört med hobbyodlaren men mindre skala än fältodling.

Odla til försäljning Del 1 – Att försörja sig på småskalig grönsaksproduktion
Detta är en omarbetad, utökad, nyutgåva av Jonas Ringqvists bok från 2018 med samma namn. Den går igenom grunderna i småskalig grönsaksproduktion med många tydliga exempel och beskrivningar. Allt i från bäddläggning, växtföljd, jordhälsa, såplanering till skörd och försäljning beskrivs på ett tydligt och lättfattligt sätt. Här finns tips att hämta både för nybörjaren och för den odlingsvane. Skriven av Jonas Ringqvist

Odla till försäljning Del 2 – Våra bästa grönsaker
Boken behandlar trettio grönsaker som kan vara bra att ha i sitt sortiment. Grönsakerna beskrivs på djupet och vi går igenom det mesta som du kan behöva veta för att få en lyckad skörd och försäljning. Den här boken är skriven för dig som odlar till försäljning men även hobbyodlaren kan få större förståelse för sina grönsaker. Skriven av Ylva Lundin, Sanna Mattsson Ringqvist och Jonas Ringqvist

Säsongsförlängning – Skörd året runt med energisnåla metoder
I detta häfte beskrivs hur du kan lyckas med odling även under den kallare och mörkare delen av året. Grödorna och teknikerna beskrivs och du får tips på hur du kan skydda dina grödor och få skörd trots kyla och mörker. Skriven av Jonas Ringqvist.

Böckerna finns att beställa från de vanliga internetbokhandlarna och via länken nedan.