Vi kör hårt med våra wwoofare. Några av dem hade ont i kroppen efter vedbärningen i går och idag var det dags för stängsling med spett och slägga. P1170063Vi hade förberett ekstolpar och tråd lassat på kärror och gårdscykeln så på morgonen gick alla iväg till stora vägen. Med fyra wwoofare så går arbetet snabbt. P1170065Tanken är att stängsla in ett av skiftena som vi arrenderar ut så att korna som går på vår betesmark ska kunna efterbeta där. Lika bra att göra det ordentligt med en gång och med ekstolpar så kommer det förhoppningsvis att hålla i många år. P1170066

Stolparna fördelades efter sträckan och sedan fick varje wwoofare ett spett och en slägga. Många loppisfynd som kommer till användning. P1170071

Marken är, som tur lera som är rätt så mjuk men det är ändå ett hårt jobb att slå ner stolpar i marken. P1170079Skulle vi gjort detta själva hade det tagit flera dagar men nu åkte stolparna ner i backen med en bra fart  P1170080Välbehövlig fikapaus och en stunds vila. P1170083

Jonas går igenom hur trådarna ska fästas vid stolparna och hur man får grindstolpar och hörnstolpar att stå stadigt med hjälp av en så kallad död man. P1170087

Sedan skruvades fästena fast och tråden rullades ut. Det visade sig att även en noggrant hoprullad tråd kan flippa ur och snabbt bli en härva som tar tid att reda ut.P1170090

Dödmannar och kabeln som ska leda elen förbi de två grindarna grävdes ner. P1170092

Det blev ett par turer upp till gården med gårdscykeln för att hämta grejor så att alla var sysselsatta hela tiden. P1170084

Det krävs ganska mycket planering och förberedelser för att hålla alla sysselsatta men i gengäld så händer väldigt mycket på kort tid. Alla detaljer är inte klara än men det mesta av arbetet är redan klart.