Sedan vi blev med gård har vi gjort en hel del investeringar som varit mer eller mindre akuta samt en hel del som varit mindre akuta men väldigt roliga – som en fårbesättning, en hönsbesättning och en skogsträdgård.P1090880

Alla investeringarna var sådant som vi hade tänkt ut innan vi tillträdde gården – på den tiden då vi hade gott om tid att fundera, läsa på och prata om vad vi ville. Nu när vi har bott på gården i åtta månader upptäcker vi att vi inte drömt så mycket det sista. Vi har ju varit helt upptagna med att förverkliga våra drömmar och ta hand om allt som vi inte räknat med skulle hända. Det växer saker på fel ställen. Det går sönder saker vid fel tillfällen. Vissa moment måste helt enkelt prioriteras upp som att fåren måste ut på bete eller plantor måste ut i landet. Det gör att alla ”att göra listor” blir inaktuella så fort de är gjorda. Livet följer helt enkelt inte planen.

Igår kväll hade vi dock en kväll då vi satte oss ner och pratade om vad vi skulle vilja göra på gården i framtiden. Listan blev lång och en hel del är nog ouppnåeligt men det är roligt att drömma och fantisera. Bland önskemålen fanns:

 • Minst 100 kvadratmeter stort växthus med tung stenvägg mot norr med massugn i samt flera stora vattentankar för värmetröghet.
 • Solvärmeanläggning för varmvatten. Helst en som kopplas på vår befintliga veduppvärmda anläggning. Idag värms duschvattnet med eldriven varmvattenberedare medan elementen värms av en vedeldad panna.
 • Solcellsanläggning för elproduktion. Helst så stor att den kan förse en elbil med energi utöver hushållsel
 • Andel i ett närbeläget vindkraftverk
 • Betesputs
 • Livsmedelsgodkänt kök
 • Bagge
 • Galt
 • Renovera sädesmagasinet så vi kan ta emot wwoofare nästa säsong
 • Flyttbart, hållbart regn och vindskydd till fåren
 • Viltstaket och snigelstaket runt grönsaksodlingen
 • Hjulhacka
 • Fruktpress och äpplerivare
 • En stirlingmotor för el och värmeproduktion (Nu var det sen kväll)

Sedan finns det en hel del saker som inte kräver så mycket pengar men som vi skulle vilja tillverka på sikt:

 • Sarger till årets 24 bäddar och nästa års 24 bäddar på 1.20*5 meter
 • En radmarkerare anpassad för bäddarna med tre, fyra och fem rader. Den ska vara 1,18 bred så den går innanför bäddarnas sarger och snabbt drar upp önskat antal rader. Tänker att man kan göra en med flera hål för pinnar där man kan byta ut dem så man får önskat antal rader.
 • En djupluckrare som är 1.18 bred och som man ställer sig på och vickar för att luckra på djupet i bäddarna.
 • En cykeldriven rensningsmaskin med hjulen utanför bäddarna där man ligger på mage för att spara ryggen.
 • Ett ränne ovanför fårens vinterbostad för förvaring av foder
 • Ett nytt grishus ifall vi får kultingar så Agneta och Anni-Frid behöver var sin bostad
 • Ett mobilt hönshus så vi kan få ut hönorna på fälten efter fåren för att minska parasittrycket
 • Bänkar i skogsträdgården
 • Fler fågelholkar
 • Fasta staket runt alla skiften
 • En soldriven tork
 • En biokoltillverkningsanläggning för att binda kol och använda som jordförbättring
 • Bevattningsanläggning med självtryck där vi tar vara på regnvatten
 • Bastu (Jonas idé (sent) var att dra ihop folk och bygga en i skiftesverksteknik under en dag)

Ja ni ser. Drömmar finns fortfarande…