I Sverige gäller skyddsnivå 2 för fjäderfän just nu och så länge som Jordbruksverket inte meddelar annat. Skyddsnivån höjdes sedan en besättning i Skåne konstaterades smittad med H5N8. Det innebär bland annat att alla hönsbesättningar ska hållas inomhus. Undantag görs för hobbybesättningar men endast om inga ägg eller fåglar lämnar hushållet. I så fall får fåglarna i hobbybesättningen vistas i inhägnad utomhus under förutsättning att de matas inomhus eller under tak.

Vår besättning är inte stor men vi säljer ägg så därför får vi inte ha våra djur utomhus över huvud taget. Våra 21 hönor är därför instängda sedan en tid tillbaka. Det går inte någon nöd på dem. De har gott om plats men eftersom de är vana att gå ute över hela gårdsplanen så tycker vi ändå lite synd om dem.

Enligt jordbruksverkets regler får man ha nio hönor per kvadratmeter. Det innebär att vi skulle kunna ha 135 hönor i vårt hönshus. Vi är väldigt glada över att vi inte följer de reglerna. Det hade känts helt förfärligt att tränga in så många djur på så liten yta. Även Kravs regler som låter oss ha 90 hönor på samma yta känns fel. Nu har vi tack och lov bara 21 och de har därför gott om plats.

Fågelinfluensan har funnits i Europa ett tag men i Sverige fann man det första fallet i november. Då drabbades en värphönsbesättning utanför Helsingborg . Sedan dess har viruset också hittats bland vilda fåglar i Skåne, Kalmar samt på Öland och Gotland. Ett nytt fall av fågelinfluensa har nu i december påträffats i en hobbybesättning på Utö.

När en besättning drabbas så avlivar man hela besättningen, spärrar av området och sanerar hönshuset. Avspärrningen i form av ett skyddsområde med en radie av minst tre km från den smittade gården upprättas och ett övervakningsområde med en radie av minst tio km från den smittade gården inrättas. Det är verkligen inte något man vill vara med om.

Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för att människor ska smittas av just den här typen av fågelinfluensa är ytterst liten. Smittan förs oftast in i tambesättningar via vilda fåglar och det är därför som fåglarna nu ska hållas inomhus.

Fågelinfluensa lyder under epizootilagen. En djurägare som misstänker fågelinfluensa är skyldig att kontakta veterinär som i sin tur måste rapportera misstanke om fågelinfluensa till länsveterinären och Jordbruksverket.

Vi försöker göra livet så bra som möjligt för våra hönor när de är instängda genom att ge dem extra mycket godsaker i form av matrester. Vi lägger också in tall- och grangrenar som de kan sysselsätta sig med. De har gott om halm att sprätta i och sandbad med iblandad torv att bada i. 

Vi har tankar på att utöka besättningen till våren. Eller rättare sagt att skaffa en besättning till på 50 hönor. De skulle i så fall bo i vår ombyggda husvagn. Den har vi kört in i ladan nu för att kunna bygga om. Än så länge har vi bara börjat riva ut inredningen. Frågan är hur vi gör om skyddsnivån ligger kvar till våren. Vågar vi då skaffa en besättning till? Kanske blir vi i så fall tvungna att köra in husvagnen i ladugården och låta hönorna få lite större utrymme där. 50 hönor i en husvagn är inga problem om man utgår ifrån regelverket – men vi tycker inte det är rimligt. Vi får se vad som händer men lusten att bygga om husvagnen är inte lika stor just nu. Som tur är finns det annat att göra.

Foto: Ulf Lundin