För den som letar efter en gård är det nog ganska vanligt att flera stycken hinner passera innan det är läge att slå till. När man får korn på en gård och befinner sig i forskningsstadiet blir det ett extra pirr om gården finns med i standardverket ”Svenska Gods och Gårdar”.

GodsGård002

Alla gårdar är kanske inte med, men förvånansvärt många. Affärsidén var att låta folk som ägde gårdar med taxeringsvärde på mer än 5000 kr få en presentation av gården med foto i boken om de förhandsbeställde ett exemplar. De som inte platsade fick komma med längst bak i boken utan bild.

Hela ”Gods och Gårdar” består av 44 böcker, utgivna 1935 – 1949 och beskriver mer än 150 000 gårdar. Mäktigt.

GodsGård009

Tidigare ägaren till Östäng lämnade kvar sitt exemplar och på sidan 487 finns en kort beskrivning av gården som den var 1941.

GodsGård008

Huset är sig ganska likt med några undantag. En balkong på gaveln har tillkommit och fönstren är bytta till kopplade med andra format. Vi gillar utseendet på de gamla fönstren men har inga planer på att byta fönster än på ett tag. Verandan har fått en utbyggd balkong sedan 1941.

Arealen är fortfarande 34 hektar, men det är inte samma mark. Både skog och åker har köpts och sålts sedan dess. Det är svårt att veta om antalet djur var många eller få. Två hästar var kanske normalt för åtta hektar åker, men ett får? Nog låter det lite? Ägarna är samma släkt som vi köpte av.

Den som vill veta mer om ”Gods och Gårdar” kan läsa i en kortfattad PDF från, Kulturhistorisk tidskrift nr 3 från 2007.

Under vår efterforskningtid råkade vi köpa ett exemplar av ”Gods och Gårdar Norra Älvsborg” så nu har vi två stycken. Den som känner att det skulle sitta fint med ett exemplar i bokhyllan kan höra av sig med ett bud. De går också att köpa i digitalt format. Södra Sverige för 399 kronor eller hela Sverige för 999 kronor, men då går man ju miste om bokdoften och historiens vingslag som följer med den.

En person i vår familj behåller gärna båda exemplaren men andra i familjen ser inte samma behov av att ha en i reserv…