På engelska kallar man det för ”market gardener” men på svenska finns det inte något bra namn. Vad ska man egentligen kalla människor som vill odla många olika sorters grönsaker i liten skala för försäljning?P1120325 Idag har jag (Ylva) varit på en nätverksträff på Hellidens folkhögskola i Tidaholm. Vi är en grupp som känner att vi har behov av att träffas för att diskutera problem och möjligheter som följer med vår inriktning. P1120366

Under många år har svenskt jordbruk blivit allt mer specialiserat. Det har skett med hjälp av billig fossil energi, konstgödsel och bekämpningsmedel. De flesta lantbrukare odlar en eller ett par grödor med hjälp av dyra maskiner och mycket insatsmedel. Rådgivning och litteratur är ofta inriktade på denna form av produktion. På senare år har många lantbrukare ställt om till ekologiskt men ofta kör man till stor del efter samma modell med storskalighet och monokulturer. Vill man köra ekologisk odling enligt den modellen finns det rådgivning, litteratur och maskiner.

Under senare år har skaran av människor som vill satsa på småskalighet, mångfald och diversifiering i jordbruket ökat. Människor som vill minska användningen av stora maskiner som packar marken och kräver mycket insatskapital. Odlare som kan tänka sig att odla 100 olika sorters grönsaker och dessutom kombinera det med djurhållning för att få gödsel till odlingarna. Att få träffa en skara sådana människor känns som lyx och det är den lyxen jag unnat mig idag.

En trend inom småskalig diversifierad grönsaksproduktion är att minska användandet av traktorer. Det sker genom att man odlar i fasta bäddar där man varken går eller kör traktor. Bäddarna matar man med organiskt material för att få upp mullhalten, öka maskförekomsten och på så sätt få en jord som håller vatten bättre och som har en bättre struktur. Flera av odlarna på träffen har tidigare haft fältodling med traktor som plöjt och harvat varje år men har nu övergått till fasta bäddar.

En förebild för flera på träffen är kanadensaren Jean-Martin Fortier som skrivit boken The Market Gardener. Skärmavbild 2015-11-17 kl. 21.33.31Jag rekommenderar boken till alla som vill odla grönsaker i lite större skala. Han har även lagt ut en hel del filmklipp på youtube. Det han gör som inte är så vanligt i Sverige än är att han odlar i fasta bäddar med fasta mått. Han täcker alltid bäddarna när det inte växer grönsaker i dem. Eftersom alla bäddar har samma mått passar hans markdukar, fiberdukar och insektsnät till alla bäddar. Han har en mängd fiffiga handdrivna redskap och maskiner anpassade för bäddarna.

P1120331Efter en första presentationsrunda som tog väldigt lång tid eftersom vi alla hade så många frågor tog Malin från Hellidens trädgårdar med oss ner till odlingarna.P1120332

Ett redskap som han använder och som är vanligt i Frankrike är bredgrepen. P1120340Med på träffen fanns Niklas, Sonja och Pierre från  Knalten Salunda som importerar bredgrepar från Frankrike. På bilden ovan tillsammans med Jonas från Bossgården som är initiativtagare till gruppen samt Lina Wejdmark från Länsstyrelsen. P1120361Vi fick testa bredgrepar med 4, 5 och 7 piggar. P1120344Väldigt lätta att jobba med. Knalten säljer bredgrepar ifall någon är intresserad.

P1120334

Vi diskuterade också vad vi vill ha nätverket till och insåg snabbt att vi inte kommer att få brist på samtalsämnen. Odlingsplanering, effektivisering, redskap, ekonomi, försäljningskanaler, grönsakssorter, växthus m.m. var ämnen som togs upp. Nästa träff blir i januari.