IMG_2540Nu är bädd nummer tio påbörjad! Två till så är hälften av årets beting gjort. Det är bara att inse att utan hjälp så hade vi inte kommit så här långt. Det ger oss hopp och glädje att så många människor vill dela våra vedermödor och komma och hjälpa till på gården. I går hade vi besök av Lesley och Olivia från Omställning Alingsås som var här hela dagen och grävde och luckrade blivande bädd tio. Marken var på vissa ställen så hård så de fick stampa flera gånger på grepen för att över huvud taget komma ner. På många ställen är härvorna av kvickrot så enorma så det nästan är mer rötter än jord. IMG_2534Visionen om 24 bäddar per år i fyra år innefattar, förutom att det ska bli bäddar, att hela området på sikt ska bli en kvickrotsfri zon. Det går inte att uppnå det utan arbete men vår förhoppning är att med idogt grävande och rensande så ska vi klara det på sikt.

När en bädd är färdiggrävd så täcker vi den med ensilage eller halm som vi får av en bonde i närheten. Vi vill inte att jorden ligger bar mer än nödvändigt eftersom det då är lättare för ogräs att etablera sig. Dessutom behöver mullhalten i vår jord ökas. Många år av konventionell drift har packat jorden och utarmat den. Som tur är så är fälten närmast gården inte besprutade på flera år i alla fall.

Problemet hittills har varit att fokus legat på bäddarna och vi kommit efter med gångarna emellan. Där är kvickroten snabb med att återerövra bäddarna från sidan. Det är också så att hur noggrann man än är så missar man alltid små bitar av kvickort som man får efterrensa.

Mitt fokus under gårdagen var därför att rensa bäddar och täcka med tidningar och fårull. Metoden med bäddar och täckodling är en del i strävan att kunna odla relativt mycket grönsaker utan att behöva använda traktor eller andra maskiner. På sikt vill vi att gården ska gå att driva utan fossil energi. Småskalighet, biologisk mångfald och fossilfrihet tror vi är nödvändigt med tanke på att vi inte kommer att ha tillgång till billig fossil energi i framtiden.

Gårdagen bjöd på fantastiskt väder och det kändes enormt positivt att få tillbringa den utomhus tillsammans med intressanta människor. På kvällen var det, som vanligt på måndagar, dags för omställningsfika inne i Alingsås. Där diskuterade vi topplistkupor, alléloppis och Alingsås kommuns livsmedelsstrategi. Viktiga och angelägna ämnen tillsammans med människor som vågar och vill tänka visionärt och framåt.

Idag tillbringas dagen i telefon med jordbruksverket för att försöka förstå oss på stödrätter, regler och lagar för att söka jordbruksstöd. Det ger inte lika positiva känslor.