Östäng är ett fint namn på gården. Vi gillar det och det finns dessutom ganska få Östäng i Sverige. Så få att vi hoppades kunna få ha webbadressen östäng.se, men vi fann att adressen redan var parkerad av Älvdalens kommun som har en stadsdel som heter Östäng. Därför har vi nu webbadressen östängsgård.se. Vi tycker det är rätt fräckt att ha en webbadress med alla tre svenska bokstäverna å, ä och ö men eftersom vi har en del internationella gäster har vi också tagit namnet ostangsgard.se.

Hur som helst.
Innan gården fick namnet Östäng hette den Gäckelgärde. Det är ju ett lite annorlunda namn som ska betyda stengärde. Kartan från Laga skifte 1843 visar att de tre gårdarna som fanns här hette Gäckelgärde.

Vid en sökning för några dagar sedan på Gäckelgärde så dök en artikeln upp. Det är en skannad sida från projekt Runeberg. Mitt på sidan finns en hänvisning till två namnbyten på gården.

Om namnet

Texten kommer från en bok med ganska vag titel, Spridda studier.

Om namnet2

 

 

 

Adolf Noreen var inte vem som helst. Han var bland annat professor i Nordiska språk i Uppsala och medlem  Vitterhetsakademien, Vetenskapsakademien och Svenska akademien. Man kan till och med fortfarande bli medlem i Noreen-sällskapet.

Så om Noreen skriver att Östäng tidigare har hetat Jäklaberg så stämmer det. Hur coolt som helst!

 

Hela texten är bara 13 sidor och finns här:  Moderna bostadsnamn