Äntligen dags för andra kurstillfället på skogsträdgårdskursen. Första gången träffades vi i studiefrämjandets lokaler och hade ett teoretiskt kurstillfälle så idag var första gången som deltagarna var på Östängs gård. Vi började med fika medan vi väntade på att alla skulle komma.

P1080103Sedan var det dags för en rundvandring för att alla skulle få klart för sig var alla trädgårdsredskap och verktyg finns samt få en första titt på dammarna och den yta där vi tänker oss att anlägga skogsträdgården. Vi pratade om solinstrålning, vilka träd som behöver tas ner och vilka träd som vi bör spara. Runt dammarna finns en del al som är kvävefixerande och kan tjäna som bra amträd åt växterna i skogsträdgården. De får stå kvar liksom en vacker ek och en vide som är bra för bin. Några tallar kommer vi dock att behöva ta ner för att de skuggar ut västersolen. Eftermiddags och kvällssol är viktiga för att ge träd och buskar så många soltimmar som möjligt.

P1080107
Solen sken och platsen kändes verkligen rätt i solgasset. Men kylan kändes ändå när vi stod still och pratade så flera deltagare blev sugna på praktiskt arbete. Dags att hämta spett, greppar, spadar och grensaxar och börja undersöka och röja på platsen. Vår gamla militärkärra kom åter till användning. Ett par barn fick också plats. P1080116

Vi provgrävde för att se vad det är för jord på platsen och  kontrollerade djupet ner till berggrunden.

P1080123 P1080128

 

P1080130

Bosse förklarade hur vi kunde tänka kring olika växter och diskuterade platsens för- och nackdelar. Delar av marken är rätt vattensjuk men kanske kan man utnyttja även den delen till speciella växter? Kanske kan vi bygga upp bäddar för vissa planteringar? P1080125
Deltagarna fick sedan möjlighet att bekanta sig med platsen på egen hand. Några grävde ut diket ytterligare för att mer vatten ska ledas ifrån platsen, andra röjde grenar och stockar och la på hög, några vandrade runt och funderade.

P1080136 P1080151 P1080146

Därefter var det dags för lunchpaus. Deltagarna delade in sig i fyra grupper och började planera in de växter som vi har beställt samt gav förslag på växter de tyckte vi skulle komplettera med. Till hjälp i grupperna hade vi en del litteratur, internetsidor och naturligtvis vår kursledare Bosse som gick runt och hjälpte till.

P1080157 P1080168 P1080170

Många av växternas om vi beställt blir väldigt stora om man inte håller efter dem och beskär dem. Vissa buskar kan bli sex meter höga. Det tänker man kanske inte på när man planerar in dem. Bosse uppmanade oss att utgå ifrån plantornas storlek i vuxet tillstånd och inte planera in för tätt. Solens strålar bör nå ner till lägre skikt också så man inte får ett helt tätt trädskikt.

 

P1080179 P1080183 P1080186

Bosse bröt planeringsarbetet för att titta på träden som finns i vår trädgård för att få oss att förstå skuggning och hur stor yta varje träd faktiskt behöver.

P1080194

Planeringsarbetet fortsatte och grupperna hade möjlighet att rita in på kartor och även gå upp till dammarna för att mäta och stega upp träden.

P1080215P1080220

 

På eftermiddagen bröt vi för fika innan det var dags för redovisning och diskussion kring gruppernas förslag.

 

P1080227

Spännande att höra hur grupperna har tänkt. Det märktes att de lyssnat på vad Bosse sagt om solinstrålning och avstånd och annat. Flera grupper hade liknande tankar men några grupper hade tänkt helt annorlunda. Det är alltid bra när fler tänker och man får en möjlighet att pröva sina egna tankar mot andras. 

P1080224 Vi avslutade med att testa lite jord och vatten från bäcken med Bromtymolblått vilket väckte gamla högstadieminnen till liv hos deltagarna. Det visade gult som förväntat vilket indikerar sur jord. P1080243

 

Redan nu tror vi att vi har platserna för vårt valnötsträd och våra blåbärsbuskar klara. Vi inser också att vi vill komplettera vår beställning med körsbär, mullbär, persika, hjortron och åkerbär. Till nästa gång ska vi skaffa sorknät och halm och planera in vad vi behöver stängsla för att växterna ska få vara i fred. Nästa kurstillfälle blir det mer praktiskt arbete med anläggning, stängsling och marktäckning för att det ska vara så klart som möjligt till sista gången då vi ska plantera. Vi kommer också att planera in ett besök på en plantskola i Mölnlycke för att kompletteringsköpa de växter vi vill ha.