Förra året hade vi åtta bäddar kvar att gräva den 26 juli. Idag är det den 21 juli och vi har grävt klart årets beting på 24 bäddar. Vi ligger en månad bättre till än förra året. Det hade inte varit möjligt utan wwoofare.P1160962I måndags startade vi med att gräva årets sista fyra bäddar och idag har vi sått dem med mangold, morot och sockerärt. P1160963Gångarna täcker vi med våta tidningspapper och halm för att hålla ogräset borta. P1160964Vi passade också på att så en bädd med morot där vi slutskördat en omgång redan. Det går framåt även om det är väldigt mycket som inte fungerat i år. Mangolden, bönorna och sallaten är hårt ansatt av åkersnigel och kålen har fått en invasion av kålmal. Åkersniglarna gillar små späda plantor så när det gäller sallaten så är det bara plantor under petflaskor som klarar sig och ibland inte ens de. Ändå går det framåt. Det som inte fungerar i år är lärdomar som vi tar med oss in i nästa års odling. Vi kommer att så mycket mer i pluggbrätten så att vi har reserver att sätta ut när några plantor försvinner. Vi kommer att köpa mycket mer fröer så vi kan så in i luckorna och vi kommer att täcka kålplantorna med en gång och inte vänta tills de är invaderade med mal eller fjärilar. P1160965Vi gillar inte kålfjärilar men vi gläds åt andra fjärilar som hittat till vår insektsträdgård. Där är fjärilsinvasionen välkommen.