Idag var det dags igen. Femte arbetsdagen i projektet gårdssamverkan och mobilt musteri skedde hos Andy och Lena som driver ett andelsjordbruk fem kilometer ifrån vår gård. De har odlat i flera år men har i år utökat med ett tunnelväxthus för tomater, gurka, paprika och lite annat samt en mängd bäddar ute på en åker. I dagsläget har de 30 andelar men räknar med att utöka med fler åren som kommer. De odlar i 70 centimeter breda bäddar med gångar täckta med tidningar och halm. Som alltid när man anlägger ny odlingsyta så har man för lite tid och de är det en bra hjälp med en rejäl arbetsdag. Vi började med att lägga ut alla tidningar som fanns i gångarna som vi sedan täckte med halm. Ytan har varit täckt med plansiloplast och är därför relativt ogräsfri. Andy märker ut bäddarna med snören och så skottade vi upp jorden ifrån det som ska bli gångar i ramar som blir bäddar. När bädden är gjord tas ramen bort och sådderna kan ske.

Några ägnade tid åt att rensa bland tomaterna i tunnelväxthuset.Det blir väldigt mycket, otroligt goda tomater i ett såpass stort växthus. Vi  hann också med att rensa en hel del bäddar från revsmörblomma, groblad och kvickrot.

Till våra arbetsdagar kommer dels de som bor på gårdarna som ingår i projektet men även andra människor som av en eller annan anledning är intresserade av att skita ner sig och ta i under en dag. Det är alltid väldigt trevliga människor på arbetsdagarna och fikastunder och luncher är trevliga avbrott. 

Foto: Emelie Andersson

När tidningarna var slut och de uppmarkerade gångarna grävda övergick vi till att täcka en stor bit åker med ensilage. Balarna kommer ifrån en mjölkbonde i närheten. När man hanterar stora mängder ensilage så blir det alltid några balar som går sönder eller blir dåliga för att fåglar hackar i plasten. Många bönder tar då av plast och nät och låter dem ligga någonstans där de inte är i vägen tills de blivit jord. Dåliga ensilagebalar är för många ett avfall och därmed ett problem men om man vill odla grönsaker så är dålig ensilage en tillgång för att öka mullhalten i jorden, använda som täckmaterial mellan grödor och runt bärbuskar. Svårast var att få ner balarna som låg staplade på varandra. Vi höll på med ensilaget i flera timmar men åkern som skulle täckas är stor och balarna många så det kändes som ett enormt stort jobb som Andy och Lena får fortsätta med själva en annan dag. Vi kände dock, som alltid efter en arbetsdag, att vi fick gjort rätt mycket. 

Projektet Gårdssamverkan och mobilt musteri har fått stöd ur EU:s jordbruksfond via Leader Göteborgs insjörike. Projektet drivs av Studiefrämjandet i Alingsås.