Kategori: Gårdssamverkan (Sida 1 av 7)

Mura med vedträn

I helgen har vi varit på arbetsdag på Knutstorp hos Magnus och Maria. De ska inreda ett tonårsrum i ett uthus ovanpå en jordkällare till Clara.

Huset är byggt med reglar och träpanel och säkert hundra år gammalt. Det har varit oisolerat fram till nu men med hjälp av lera och vedträn får det nu en invändig isolering med lokala material.

Vedträna kommer ifrån trakten och leran är uppgrävd någon kilometer ifrån huset.

Du som vill ha mer information om att använda kubb som byggteknik kan med fördel kolla in kubbhus.se där du kan få mycket information om hur du själv kan bygga med vedträn.

På lördagen var vi inte så många vilket var bra för ingen av oss har tidigare byggt med kubbteknik. Magnus och Maria hade förberett massor av lera.

Dels en slurry som vi kladdade på väggarna som ett lim innan vi satte igång. Den bestod av en del lera och en och en halv del sand. Dels bruk som har mer bindemedel och mer sand i sig. Den bestod av en del lera, två och en halv till tre delar sand och två delar fibrer i form av kutterspån.

Kubben ska helst vara av gran eftersom granen oftast innehåller mer luft och väger mindre.

Vi satte igång och klistrade var sitt fack och sedan på med grovputs. I det la vi kubb och sedan slog vi med en gummiklubba på för att ”fästa” kubben i leran. Det ska inte vara mer än en centimeter fog någonstans så om det är svårt att hitta kubb som ”passar ihop” så får man kila in någon liten träbit. Det är annars för stor risk att det blir sprickor.

Lagret av kubb och lera blir även ett isolerande lager men om det spricker så luft kan ta sig igenom så får man drag som gör att isoleringsförmågan försvinner.

Väggarna var förberedda så övre väggbandet och golvsyllen var i våg. Därför kunde vi med en lång mätpinne hela tiden kontrollera så kubben hamnade rätt. Efter varje varv mätte vi med mätpinnen och såg så det låg rätt.

När vi hade gjort ett par varv av kubb och lera upptäckte vi att det började ”kalva” och släppa ifrån väggen. Tyngden och trycket från leran och kubben blev för mycket. Vi fick skruva fast två grova reglar för att hålla facket på plats och därefter murade vi inte lika många lager per fack.

Utanpå kubben kommer det sedan en lerputs för att få väggarna helt täta och därför behövde vi hålla samma nivå på väggen för att grovputsen ska hamna rätt i förhållande till fönsterkarmarna. Magnus och Maria har gjort nya fönster av handhyvlade profiler med spröjs som passar bra ihop med det gamla huset.

Golvet är isolerat med skumglas och sedan ska det på ett kilsågat brädgolv från ett lokalt sågverk.

Det var bra att vi inte var så många första dagen eftersom vi upptäckte mycket som vi behövde ta hänsyn till och tack vare lördagens arbete kunde vi ge bättre instruktioner och förbereda mer inför söndagens arbete då vi var så många fler.

Nu visste vi ungefär hur högt vi kunde arbeta i varje fack för att det skulle stanna på plats. Facken delades därför också upp i mindre fack för att fler skulle kunna arbeta på fler ställe på söndagen.

På söndagen var vi 18 personer som arbetade i det lilla huset. Dels gårdssamverkansgänget men även andra intresserade.

Några tog på sig att bära lera i hinkar upp till stora kärl som spreds ut längst väggarna till de som murade. Andra klöv kubb och bar upp det. Någon stod vid blandaren och tillverkade mer grovputs. Någon kokade kaffe och fixade lunch. Ett gäng jobbade med att sala på reglar och dela av fack. Det största gänget jobbade med att mura ett fack i taget ungefär fyra till sex varv beroende på fackets storlek.

Det går åt mycket kubb och mycket lera men materialet är i princip gratis och alla kan vara med eftersom det är lätt att lära sig.

Vi hann inte börja i alla fack men nästan. Nu är metoden utprövad och när detta har torkat kan Magnus och Maria fortsätta när de har tid över. En fördel är också att man kan göra lite i taget. Leran står sig och blir den torr kan man bara hälla på vatten och röra om med en borrmaskin.

Lerklinade timmerväggar 4

I helgen har vi startat lerkliningen av timmerväggarna i blivande badrummet. Lite nervösa var vi och visa av alla arbetsdagar vi haft hade vi förberett allt noga.

Pärlsponten var inplastad och golvet täckt med papp.

Eftersom vi umgås en hel del med folk med samma intressen som vi så var det flera som hade anmält intresse för att komma och vara med trots att vi inte utlyst någon arbetsdag.

I vår lilla ekonomiska förening för musteriet är det flera gårdar som kommer att arbeta med lera under våren och då är det naturligtvis intressant att vara med så ur det gänget kom Maria och Solveig. En före detta kollega Milú är pigg på det mesta och så även lerklining och från Skåne körde Susanne från permakulturgänget upp med sin kompis Jim. Tillsammans med mig, Jonas och Tilda blev vi åtta personer som skulle samsas i badrummet. Tur att det är stort.

När man är många som jobbar går det åt många hinkar, stegar, murarslevar, handskar, putsbrädor, kaffe, fika och lunch.

Vi satte upp en blandarstation i pannrummet eftersom det skulle vara minusgrader ute. Där hade vi ställt lera i blöt men även burit in hinkar med sand, sågspån, klippt lin, kutterspån, stenmjöl och föreningens nya tvångsblandare.

En tvångsblandare är mycket effektiv och lätt att arbeta med. Vår rymmer 100 liter och är köpt på Svedol i Trollhättan. Så här såg den ut när den var helt ren för sista gången. Titta på filmen och lyssna. Den går riktigt tyst när den är tom. Lite mer ljus när den arbetar med sand och annat.

Materialet läggs i uppifrån och det går att se hur blandningen utvecklar sig. Lyfter man på locket stannar blandaren mycket snabbt och den går inte att köra igång om inte gallerlocket är nedfällt. Eftersom locket är ett galler kan man under omrörning stå och lägga i till exempel linhack lite i taget. När man behöver puts så öppnar man en spak så tömmer blandaren ut puts tills man för spaken tillbaka. Väldigt enkelt att kontrollera.

När vi körde igång på lördag morgon upptäckte vi att den stora baljan med lera som var kvar sedan vi murade växthusmuren inte innehöll lera utan mest sand. Turligt nog så var det inte tjäle ute och eftersom vi arbetar med lokala naturliga material så var det bara för tre personer att vandra ner till åkern och hämta så mycket lera vi behövde.

Blöt lera är tung så det är bra att ha kärror med sig att köra med.

Den oplanerade lerhämtningen gjorde dock att processen blev något fördröjd för den första lerklisterblandningen blev vi snabbt klara med.

Tur då att man behöver fikaraster medan blandaren jobbade vidare med grovputsen.

Innan vattnet kommer till ser det ut så här.

Vi började dagen med att stryka på ett tunt lager lerklister gjort på hälften lera och hälften sand.

Det är till för att fästa bra på timret och därmed bli en bra grund för grovputsen. Lerklistret la vi på med gummihandskar och såg till att arbeta in ordentligt framför allt mellan stockarna.

Vi började med att lerklistra två av fyra väggar eftersom vi inte visste hur lång tid saker och ting skulle ta och lerklistret ska inte hinna torka innan man lägger på grovputsen.

Båda ytterväggarna gjordes först och sedan la vi i smala lister i de största hålrummen mellan stockarna och klistrade på igen. I vissa fall fick vi banka in dem lite.

Eftersom leran krymper när den torkar vill man inte ha för stora hålrum som fylls med den vanliga grovputsen så man kan med fördel lägga in bitar av gammal torr puts eller träbitar.

Sedan var det dags för grovputs som vi blandat en del lera, tre delar sand plus fibrer i form av sågspån, kutterspån, lin och ull. Första blandningen gjorde vi misstaget att ha i vatten från början vilket gjorde att hela blandningen mest åkte runt i blandaren.

Vi kom fram till att den bästa metoden var att dela leran i mindre bitar och lägga i blandaren tillsammans med sand.

Sedan fick det gå runt en bra stund ganska tort så sand och lera blandades innan vi hade i vatten. Ju lägre dagen gick desto bättre blev blandningarna.

Vi använde också en murarvisp i en sladdborrmaskin för att blanda till lerklister.

Så här kan det se ut när små lerklumpar bygger på ett sandlager runt sig. Det tog ett bra tag och med en del ingrepp innan leran och sanden var blandade.

Grovputsen la vi på med putsbräde. Lättast var att behålla handsken på vänster hand och ta lera med den medan putsbrädet i höger hand kunde behålla sitt rena handtag.

Lera applicerades på putsbrädan och sedan strök vi på den på väggen.

Grovputslagret bör vara 1,5 till 2 cm tjockt.

Det visade sig dock att vi gärna putsade lite för tunt så vi fick lägga i för att komma i tillräcklig nivå runt fönstren. När en vägg var klar la vi i linnät som trycktes fast i grovputsen.

Nätet trycks in i leran så det ”försvinner”. Det ska inte ligga utanpå grovputsen utan i. Syftet är att ytterligare binda ihop grovputsen så ingen del för för sig att lossna.

Därefter körde vi över med en piggroller som vi köpt på Biltema för att skapa små håligheter som sedan finputsen kan fästa i.

Medan några höll på med grovputsen så smetade andra lerklister på de två innerväggarna. Här valde vi att inte lägga i trälister mer än på de allra största springorna. Istället gjorde vi en blandning med massor av fibrer i. Bland annat hade vi i fem-sju centimeter långa halmstrån som vi klippt till med en plåtsax av golvmodell. Denna fibermassa knödde vi in i hålrummen innan vi applicerade grovputs.

Bit för bit blev rummet färdigt och arbetet gick mycket snabbare än vad vi hade trott.

Framåt kvällen grovputsades de sista ytorna innan vi korkade upp vinet.

Det är inte ofta arbete går fortare än vad man planerat men att jobba i lera är fantastiskt. Helt gratis och mycket förlåtande material. Blir det inte bra går det att blöta upp och börja om med samma lera. Det här gav mersmak.

Nu ska det torka och sedan ska vi finputsa ytan. Därefter ska den målas. För dig som vill testa själv så följer vi ”recepten” som vi fått från Ulf Henningsson.

Lerklister: 1 del lera, 1-1,5 del sand, 1 del fibrer till en lös blandning som läggs tunt på väggen

Fyllning: 1 del lera, 2 delar sand, 3 delar fibrer till en trådig massa som läggs upp till 10 cm tjockt. (Här är fibrerna mycket viktiga och vid större hålor är det bättre att komplettera med träbitar)

Grovputs: 1 del lera 2,5-3 delar sand, 2 delar fibrer till en lagom lös massa som läggs 15-25 mm tjockt. Här testar Maria som är den av oss som har mest erfarenhet av lerklining.

Så långt har vi kommit hittills. När det har torkat kommer vi att lägga på två lager till.

Finputs 1: 1 del lera 4 delar sand och 1 del fibrer till en lös massa som läggs 5-10 mm tjockt

Fin-fin puts 1 del lera 2 delar sand, inga fibrer till en lösare massa som läggs 2-3 mm tjockt. Detta lager kan man hoppa över om man vill. Här är det viktigt att sanden är mycket finkornig så inga korn är större än 1 mm. Generellt gäller att inget material (sandkorn eller fibrer) i någon blandning ska vara tjockare än en tredjedel av lagret du lägger.

Vill man så kan man blanda i en volymprocent rå linolja i finputslagret för att stärka ytan något utan att bromsa diffusionskapaciteten.

Arbetsdag i Ränne

Idag var det arbetsdag hos Johanna och Solveig i Ränne. Vi hade tur med vädret för gårdagen var inte rolig vädermässigt. Under natten hade dock både regn och kulingvindar lugnat ner sig och det blev en torr och ljummen arbetsdag.

Vi inledde som vanligt med fika. En viktig stund för att alla ska känna sig välkomna och för att vi ska kunna uppdatera varandra på det senaste som hänt på respektive gårdar. Det är alltid roligt att träffas och ofta dyker andra än de som bor på gårdssamverkansgruppens gårdar upp som Hansi till exempel som gjorde praktik hos oss på Östäng förra sommaren. Då blev han introducerad till våra arbetsdagar och sedan dess har han kommit och varit med vid flera.

Dagens viktigaste arbete var att ta bort en gammal fårbädd. Juz och Solveig har inte några får än men förmodligen ska de ta över Sara och Guillaumes får redan nu i vinter så då behövde det gamla fårstallet ställas i ordning. Förra ägaren har haft ett 20-tal får här och bädden blev kvarlämnad. Det finns inga dörrar i stallet som är breda nog för en traktor så det var skottkärra som gällde.

Direkt utanför finns en gödselplatta där vi lade upp en hög för att det ska komposteras. På Ränne finns en Ekeby-skottkärra i största storleken. Den brukar vara för tungjobbad men idag kom den till nytta. Den stod utanför dörren och tog emot de mindre skottkärrornas lass. Toppen. Det är nog omöjligt att ha för många skottkärror på en gård.

Det blev en försvarlig hög som nu ska få ligga till sig. I och med att vi rört om i ströbädden så att syret kommer åt så kommer nedbrytningsprocesserna att sätta igång och materialet kommer att komposteras. Högen behöver vändas en gång men sedan kan den användas i odlingen.

Två pelare hade ruttnat ganska ordentligt vid foten så de byttes ut till nya. Det här är en typisk uppgift som passar på en arbetsdag. Hansi som är i färd med att byta stolpen har bytt stolpar på Östäng förut. Det är Magnus och Maria som hade kunskapen ursprungligen men nu har den spritt sig till övriga i gårdssamverkansgänget.

Maria finns med och då kan man vara trygg över att det blir som det ska. Att ha en timmerman i gruppen är inte alls fel.

Dagen till ära så var det Solveigs födelsedag som naturligtvis skulle firas. Tårtan blev färdig med vinbären som skulle vara mellan lagren råkade bli kvar utanför så Solveig och Ronja fick eftermontera dem.

Stort grattis till födelsedagsbarnet!

Betongblock som blev över i ladugården fick bli en hård entré till fårens vinterhagar. Där kan det annars bli ganska geggigt när fåren går ut och in genom dörren.

Varje arbetsdag är som ett långt gympass och det är nästan alltid hårt kroppsarbete som efterfrågas av gårdsägarna. Det är fullt naturligt eftersom vi är för få vuxna arbetsföra människor på respektive gård. Men när man är många som jobbar så blir det snabbt resultat och det hjälper till för att hålla arbetsviljan uppe.

Snygg fårentré!

Foderbordet byggdes om. Det är alltid fantastiskt att vara med när det händer så mycket på flera ställen samtidigt.

De gamla foderfronten satt en bit ifrån själva foderbordet vilket förmodligen skulle resultera i att mycket spill hamnade utanför.

Maria fixar till distanser för att få foderfronterna på rätt plats.

Trasiga fönsterrutor hade hamnat i det som skulle bli vinterhagar. Det blev ganska mycket krossat glas i hinken.

Juz övar marklyft på en betongstolpe som sattes upp i fårhagen.

Sedan ska det fästas fårnät på stolpen.

Ett fynd i ladugården. Vid något tillfälle har en extra stolpe satts upp för att dela av en kätte. Stolpen är av teak. Coolt men kanske lite onödigt lyxigt. Den tjockleken av teak kostar 13 500 kronor per kvadratmeter. Det kanske blir att byta ut den till något annat träslag.

Loppisfynd. Solveig köpte den här underbara grepen för 30 kronor.

Den som har en spade där bladet gått sönder och en potatisgrep där skaftet är av kan med lite finurlighet få ett fungerande redskap.

Lite uppfinningsrikedom och hantverkskunskaper löser det lätt.

Trötta och nöjda avslutade vi dagen. Lite småfix till, sedan kan fåren få flytta in.

Arbetsdag på Knutstorp 2022

Idag har det varit arbetsdag på Knutstorp hos Magnus och Maria. Vi började som vanligt med fika och genomgång av dagen. Nedtagning av stängsel, grävning av planteringsdike, bäddläggning inför nästa odlingssäsong, upptagning av ett golv och tömning av en trossbotten stod på programmet.

Som alltid är det svårt att uppskatta hur mycket tid saker och ting ska ta så vi började med det viktigaste vilket var att ta ner ett gammalt stängsel runt en lånad hage.

Stolparna var gjorda av undertryckt gran som Magnus spetsat och satt ner för många år sedan. I stolparna var det isolatorer inskruvade och i dem satt det ståltråd.

Hagen har inte varit använd på ett tag så en hel del ståltråd låg nerdragen begravd under smågranar och gräs. Att rulla ihop gammal ståltråd är många gånger en utmaning i sig då den verkar ha ett helt eget liv. Eftersom vi var många gick arbetet dock fort och vi var klara långt innan lunch.

Då åkte vi tillbaka och grävde ett dike som ska bli plantering av framtida syrenhäck ut mot vägen. Grässvålen togs bort och diket fylldes sedan igen med bättre jord.

Två bäddar bredgrepades och gjordes i ordning för vitlöksplantering och ytan mot vägen täcktes med halm.

Sedan var det dags för lunch. Vädret började bli ostadigare men ett gäng märkte ut odlingsbäddar inför nästa säsong och dessa bredgrepades och jord från gångarna lyftes upp i bäddarna för att få viss nivåskillnad. Sedan brakade ovädret löst och alla sökte sig in för att hjälpa till i uthuset. Där hade några tagit itu med ett golv som skulle lyftas bort.

Eftersom golvbrädorna ska återanvändas så märktes de upp noga. Sedan skyfflades all sågspån upp i säckar.

Det dammade rätt rejält så det var munskydd på som gällde.

Brädorna bars ner till ladan och där frigjordes de från spik.

När arbetsdagen var över hade vi hunnit massor och Magnus och Maria hade fått klart mer än vad de hade hoppats på. Som så ofta på våra arbetsdagar.

Ännu en effektiv och trivsam arbetsdag. Härligt!

« Äldre inlägg

© 2023 Östängs gård

Tema av Anders NorenUpp ↑