Länsstyrelsen arrangerar bra kurser till ett bra pris. De är gratis. Jag (Jonas), var på en sådan igår.  Det var den första delen av en tvådagars kurs med titeln ”Start på ekologisk fruktodling”.

Fruktodling2

Kursen leds av Kirsten Jensen. När det gäller ekologisk odling av bär och frukt är hon en vandrande kunskapsbank. Hennes fokus är odlingar som ska gå med ekonomisk vinst och som det ska gå att försörja sig på. Det gör att arealer och kostnader får filtreras lite för att passa i våra egna planer. Programmet för de två dagarna ser ut så här:

Fruktodling3

Den sista punkten, ”Utlämning av beställda träd” är för de som beställt äpple eller päronträd för ett par år sedan. Träden har ympats vid en holländsk plantskola efter de kombinationer av grundstam och äpple/päronsort som var och en vill ha. Plantskolan erbjuder hög kvalitet till ett ganska lågt pris. Det krävs dock några dussin av varje sort för att få beställa.

Kirsten menar att det är svårt att köpa fruktträd av högsta kvalitet i Sverige eftersom de kontinentala plantskolorna skickar hit sådant som inte går att sälja längre söderut. Vi har helt enkelt inte vanan och traditionen att köpa toppkvalitet vilket i sin tur inte är konstigt om de finaste träden inte kommer hit.

Nästa möjlighet att beställa är någon gång under hösten. I Kirstens nyhetsbrev ”Yrkesmässig trädgårdsrådgivning” finns det med ett erbjudande en gång om året. Nyhetsbrevet är gratis. Det är bara att kontakta redaktionen och be dem att komma med på sändlistan. Då får man dessutom veta vilka kurser som är på gång.

Kirsten arbetar i Västra Götalands län. I andra delar av landet finns förmodligen andra lika kunniga rådgivare, men jag är glad att vi har Kirsten som arbetar hårt för att Västsverige ska få fler ekologiska odlare i lite större skala. Det kan handla om jordgubbar eller humle. Eller varför inte börja odla Gojibär? Ta en titt på Kirstens information.

En av alla intressanta saker som togs upp på kursen var att vi i Västsverige kan inte konkurrera med skåningar när det gäller konventionell odling av äpple, men väl när det gäller ekologisk odling. Särskilt när den är åt det mer extensiva hållet, kanske i kombination med djurhållning.