I morse anlände 17 elever från årskurs sex på Långareds skola på gården. Vi började med att flytta fåren. Smidigt att ha en hel klass till hjälp när man ska ta upp och flytta elnäten så att fåren får nytt bete.P1150099 Vi pratade el och jordning och testade hur det känns att ta i ett elstängsel.

P1150064Därefter var det dags att grodda säd till grisarna, ge dem mat och vatten och halma upp deras hästsläp. P1150088De fick även lite extra kliande och gos. P1150063

Hönorna släpptes ut och ägg samlades in. P1150070Vissa hönor lät sig fångas och klappas. P1150074

Sedan gjorde eleverna var sitt tvestjärtsbo som vi hängde upp dels i fläderbusken och dels i skogsträdgården. P1150125Förhoppningsvis kommer tvestjärtar att flytta in och hjälpa oss hålla nere skadedjurstrycket. Vi grävde också ner humlebon i skogsträdgården och sedan var det dags att laga mat över trangiakök och på stubbar. P1150105Viktigt att inte stoppa in för mycket bränsle om man vill få tillräckligt med drag så att det tar sig. P1150111Det smakar gott med mat när man varit ute hela dagen. P1150118Efter maten var det fritt gosande med djuren och några elever byggde fågelholkar som ska sättas upp på stolparna runt grönsaksodlingen. P1150124

En bra dag med en trevlig klass som fick mycket uträttat. P1150058