När bagglammen börjar bli könsmogna kan det vara bra att skilja dem från tackorna och tacklammen. De blir helt enkelt för jobbiga. Enligt vissa texter vi läst på nätet så kan det också vara lättare att få tackorna i brunst om man tagit ifrån dem bagglammen. Eftersom vi ska dela bagge med en annan gård är det väldigt bra om alla tackor kommer i brunst innan baggen lämnar gården så därför bestämde vi oss för att separera bagglammen från resten idag. Vi började med att flytta hela flocken till en före detta grusgrop som är överväxt med sly och annat och som grannen vill ha hjälp med att få betat. P1110133I anslutning till det nya betets elnät hade vi satt upp en fålla med fårgrindar. I fållan hade vi satt några tråg med havre eftersom vi inte kände oss säkra på att alla skulle vilja gå in i fållan annars. I anslutning till fållan hade vi också parkerat bilen med släpkärra och anslutit fårgrindarna till den. När det var klart stängde vi av elen till hagen där alla fåren gick och så lockade vi iväg dem med havrehinken som vi brukar. P1110145De var, som alltid, väldigt pigga på att komma ut ur den nedbetade hagen och till nytt bete. Vi har hela sommaren flyttat runt dem för att hålla dem med nytt fräscht bete och de verkade tro att de visste vart de skulle. Ibland kändes det som vi helt tappat kontrollen på dem eftersom de sprang i förväg i en rasande fart men så stannade de upp och väntade in hinken för att se vart vi skulle. I början vid förflyttningar var vi jättenervösa men nu känns det inte som om de skulle vilja rymma även när de springer i förväg. Vår enda oro den här gången var att vi skulle passera grönsakslandet och där vill man inte ha in dem.

P1110147Det gick väldigt smidigt att få in dem i fållan. P1110152Det gick inte lika smidigt att skilja bagglammen åt och få upp dem på släpkärran. När vi öppnade grinden så hoppade baggar tillbaka och tackor upp så Jonas fick klättra in och försöka få av de tackor som hoppade upp efter sina lamm. P1110161En tacka fick vi av släpet men inte in i fållan först. Hon var måttligt intresserad av att gå tillbaka men till slut lyckades vi.  P1110162Det tog en stund innan vi hade sex bagglamm och bara sex bagglamm på släpet.P1110157Och bara tackor och tacklamm i fållan. 
P1110158Bäst att inspektera en sista gång. P1110163Det blev ett fasligt bräkande på både tackor och bagglamm men så fort vi körde iväg med släpet så tystnade tackorna och började beta.P1110165 När elen var påslagen i den hagen körde Jonas bort baggarna till skiftet som ligger längst bort. P1110164Tricket för att inga bagglamm ska rymma tillbaka till sina mammor är att få dem utom hörhåll. När jag ordnat klart i tackornas hage så cyklade jag bort mot Jonas och då ropar han att vi har en rymling. Jag blev orolig att något bagglamm hoppat från kärran trots nät över och skadat sig men det visade sig vara vår nya bagge Glitter som rymt ur sin karantänbox. Tydligen hörde han alla andra bräka och kände sig så ensam så han gav sig av. Det har vi inte några bilder på för vid det laget blev det hela lite väl spännande. Tur att han är så tam så vi lätt kunde fånga in honom och sätta en halsrem på honom och sedan få honom tillbaka in i sin box.

Väl framme vid bagglammens hage gick avlastningen väldigt smidigt och de började beta direkt. P1110170Nästan som om de redan hade glömt sina mammor. Bara att koppla in sista elen och sedan kunde vi påbörja nästa av dagens projekt. P1110194