Igår hade vi besök arrangerat av Hushållningssällskapets mentorsprogram. Jag handleder fyra odlare inom det programmet och igår träffades vi handledare och våra adepter tillsammans med två representanter och en föreläsare från Jordbruksverket på Östäng.

Vi började med en presentationsrunda och diskuterade sedan våra erfarenheter av programmet.

Vi mentorer satt i en grupp och adepterna i en annan. Det var intressant att höra de andra mentorernas erfarenheter och vi fick en del nya idéer om hur programmet skulle kunna utvecklas.

Därefter var det fika i trädgården innan Paulina Jonsson från Jordbruksverket höll en föreläsning kring näringsförsörjning och gödsling.

Det blev en hel del frågor och diskussioner. Puben visade sig fungera utmärkt som föreläsningssal.

Efter det var det dags för en kort rundvandring på Östäng. Det kändes som om det blev lite väl kort men flera stannade kvar och pratade efteråt. Det är alltid roligt att möta andra odlare och utbyta erfarenheter.