I helgen som var hade vi våra första praktikanter för säsongen. Jannick, Agneta och Annica går Agroforestry-utbildningen vid Naturbruksgymnasiet på Angereds Gård och de är hos oss för att de vill träna på beskärning och annat som har med träd och annan odling att göra.

Vi började med en rejäl gårdsvandring så de kan sätta det de gör och får vara med om i ett sammanhang. Vi pratade om djurens plats och funktion på gården och tittade på de lokaler vi har för de olika verksamheterna. Första dagen var det kallt och blött och inte alls lämpligt att beskära så då fick det bli slyröjning och flisning.

Vi har vår flismaskin till traktorn och den är mycket användbar när vi vill förvandla sly och mindre småträd till flis som vi sedan använder i gångar och i komposter.

Det är ett ganska tungt och brötigt jobb och inte speciellt socialt då det kräver hörselkåpor.

De småtallar som tas ner går direkt till fåren som älskar att gnaga av barken och äta upp barren. Det sägs dessutom vara bra för dem och hjälpa dem att hantera parasiter.

I vissa grönsaksbäddar har vi stora problem med sork. Praktikanterna och Jonas placerade därför ut fällor som vittjades och på två dagar tog vi fyra sorkar (fast en av dem stod Glenn-Pär för).

Praktikanterna ska vara hos oss tio dagar en period nu i februari och sedan ytterligare tio dagar mitt i sommaren. Beskärning är det de vill ha mest mängdträning i och det kommer det bli mer av under JAS perioden i sommar (Juli, Augusti, September). Dag två sken solen och det var utmärkt beskärningsväder.

Egentligen är det för sent att beskära vindruvor men eftersom vi inte hann med det i december så chansade vi och beskar tidigt på morgonen dag två.

Vindruvor blir lätt väldigt långa om man inte håller efter dem så det är bra att hinna klippa ner dem en del varje år.

Sedan blev det beskärning av äppleträd resten av dagen. Vi har många träd att träna på men med tre praktikanter och små träd så hinns mycket med på en dag.

Det känns skönt att få mycket gjort så vi inte har det hängande över oss.

Förmiddagen dag tre ägnades åt stängsling. Vi har ett staket runt hela grönsaksodlingen som har ett nät mot hjortdjur, två eltrådar mot sniglar och eftersom vildsvinen kommer allt närmare så kompletterades det nu med fästen för vildsvinstråd. Varje år på våren går vi över staketet och lagar och fixar det som behövs.

Eftermiddagen ägnades åt grönsaksodling. Vi sådde alla chili och paprikafrön.

Såplaneringen gicks igenom och vi pratade groningstemperaturer och annat som hör grönsaksodlingen till.

När vi sått alla fröer fick de bredgrepa var sin bädd i växthuset, rensa från de få ogräs som fanns och kratta till en jämn bädd som ska sås nästa vecka.

Nu dröjer det två veckor tills de kommer tillbaka och då kommer det vara helt andra uppgifter som väntar.