Under de nio år som vi har varit i kontakt med Jordbruksverket för att vi har djur och åkrar så har vi blivit störda av att deras tilltal har varit lite hotfullt, inte alltid kristallklart och med en hel del klapp på huvudet-mentalitet.

Det är illa nog att sätta sig in i lagar och regler som ibland känns ologiska men allt blir mycket värre när de flesta breven med information inleds eller avslutas med ett hot om att vi måste betala tillbaka pengar om vi gör fel. Det är självklart att pengar som delats ut till någon som har lämnat felaktiga uppgifter ska betalas tillbaka, men det kan ju inte vara ett statligt verks viktigaste göromål?

I veckan fick vi ett nytt brev från Jordbruksverket. Det var en påminnelse om vi inte hade skickat in ”Får- och geträkning 2023”. Vi fyller i den och skickar in varje år. Det är varken komplicerat eller tidsödande, men den här vintern har varit en körig tid för oss så vi missade tydligen att skicka in hur många får vi har.

Brevet som vi fick hade en annan ton. Det var tydligt utan att vara nedlåtande och det var heller inte hotfullt. Det avslutades med att beskriva vad som skulle ske om vi inte skickade in, men det är helt i sin ordning i ett påminnelsebrev.

Var detta brevet ett resultat av ”feedback” från hunsade bönder eller var det bara en lyckträff. Kanske en nyanställd som inte lärt sig ännu? Vi hoppas att detta var det första av många brev från Jordbruksverket som som med ett tydligt språk respekterar mottagaren. Mera sånt!