Idag har jag sått purjolök på ett, för oss, nytt sätt. Tidigare har jag bredsått purjo i byttor. Jag har haft noll kontroll över hur många plantor jag har sått och trots att jag har sått tidigt så har inte alla plantor blivit stora och fina. På min kurs på Hjo folkhögskola berättade Jonas att de sår i stora tråg som är större än brättena.

Sedan använder de en uttryckare som hör till ett brätte och gör hål med det som de sår purjon i.

Det innebär att plantorna får större plats än vid bredsådd och att de växer med jämna avstånd. Purjolökens rötter är inte ömtåliga så det gör inte något om man behöver dra isär plantorna vid sådd.

Det traditionella sättet att plantera ut purjolöksplantor är att göra ett dike där man planterar så att man sedan har jord att kupa upp på plantans sidor. Anledningen till att man gör det är att man vill ha så lång vit stjälk som möjligt och det är bara den del av purjon som växer under jord som blir vit. Jonas använder istället en planteringspinne som han gör 20 centimeter djupa hål med. Sedan släpps purjolöksplantorna helt enkelt ner i hålet och så vattnar han så att jorden rinner ner i hålet och plantan ”sätter” sig.

Det låter väldigt tidsbesparande och ser väldigt lätt ut. Vill ni se hur det ser ut när Jonas och hans fru Sanna gör det så titta på deras film.

Ett av målen för årets odling är att effektivisera och spara tid på varje moment för att det inte ska bli så tidskrävande. Purjolöken kommer därför att planteras med en planteringspinne som jag redan har tillverkat.

Tid sparar man dock inte på att så purjon på detta sätt. Purjolöksfrön är väldigt små och det är pilligt att få ner ett frö i varje hål. Drygt fyrahundra frön tar en stund men nu är det gjort.