P1080672
Bosse inleder dagen med genomgång av vad vi behöver tänka på när vi ska plantera våra första växter.

P1080673
Intresserade åhörare sugna på att börja sätta grävgrepen i jorden. Vi inspekterar de växter som kommit från Tyskland. Under transporten har de fått blad som inte fått tillräckligt med ljus men växterna såg ut att vara av god kvalité. De ljusa späda bladen är dock för känsliga för att sätta ut utan att avhärdas så växterna från Tyskland får vänta på att bli planterade tills nästa gång.

P1080674

 

En del av marken är för dåligt dränerad så vi inledde med att gräva tre diken. Emellan två av dikena byggde vi upp en bädd av grenar och kvistar samt gammalt ensilage och jord. Tanken är att eventuellt plantera perenna grönsaker där. Vi drog upp en mängd sly på ytan där blåbären ska stå. Blåbärsplantor har vi köpt via blocket och de har stått ute i krukor hela tiden så de skulle vi kunnat plantera ut idag men vi behöver höja upp marken en del och då helst med torv. Det får vi ordna tills nästa gång.

 

P1080679

Bädden stampas ihop och täcks sedan med jord.

P1080685

Bosse gör provgropar för att kontrollera jorden och gör även ph-mätningar för att se om vi behöver tillsätta kalk. Det behövde vi göra på flera platser men inte där vi ska plantera blåtry och blåbär eftersom de gärna vill ha surare jord.

P1080676

Förmiddagen ägnades åt dikesgrävning och plantering av blåtry. 
P1080695

Vi började med att skala av översta växtlagret och dra upp sly med rötterna. Sedan grävde vi ganska grunda hål som vi fyllde med vatten för att se hur snabbt vattnet sjönk undan.

P1080699

Därefter planterade vi plantan, gödslade med hästgödsel ovanpå, täckte med tidningar och sedan med gammalt ensilage.

P1080700Efter lunch började vi markbereda de platser där vi nästa gång ska plantera växter. De ska då vara avhärdade så de kan klara sig ute. Vi byggde upp bäddar vid slänten upp mot översta dammen med hjälp av stenar och jord som vi först kalkade. Där ska vi plantera Aprimira som är en blandning mellan plommon och aprikos och ett plommonträd.

P1080706

När vi röjde undan en del växtlighet hittade vi en ås av väldigt bra mullhaltig jord. Det verkar som om de har dumpat gammal kogödsel på platsen för många år sedan. Jorden skilde sig så pass mot övrig jord. Perfekt att hämta till andra planteringar. I bakgrunden ser ni gruppen som tagit på sig att stängsla mot rådjur. Två meter högt nät ifrån Allox syns nästan inte när man väl har spänt upp det.

P1080709

Stadiga ekstolpar i hörnorna och sedan spänns en metalltråd i övre delen av nätet för att hålla det spänt.

P1080708

Skyltar sattes på plats där markberedning har skett så att vi vet var träden och buskarna ska ner nästa gång. Nöjda med dagen avslutade vi med en fika. Nästa träff ska vi ha på Mölnlycke plantskola – med risk att förköpa oss igen.

P1080713