Nu är stängslet klart kring nya odlingsytan. Det mesta gjordes under arbetsdagen men lite finjusteringar behövdes för att det skulle bli helt klart.

I varje hörn sitter en ekstolpe som är 4″4. Var femte meter sitter sedan en ekstolpe som är 2″2. Längst med hela linjen sitter en furubräda mot marken.

Det finns tre grindar in till nya kvarteren plus en öppning, som snart ska bli två, från gamla odlingsytan till den nya. En av grindarna är nygjord medan två är flyttade från öppningen mellan den nya och gamla odlingen.

Jag rekommenderar att bygga grindar som öppnas ut från odlingen. Dels så är det oftare man bär saker från odlingen och ut än utifrån och in. Men också för att djur som vill ta sig in i odlingen kommer utifrån. Vi har en grind som går inåt och den har en grävling tagit sig igenom flera gånger innan vi kom på hur den tog sig in och grävde upp bäddarna.

De flesta av våra grindar har en automatisk stängning. Vi knyter fast en flagglina i grinden och trär den igenom ett borrat hål i stolpen. För att minska slitaget på linan så låter vi den löpa över ett hjul.

I nederänden på linan fäster vi en bit ek. Eken är tung så tyngden drar igen grinden och man slipper krånglande grindlås.

Mellan odlingarna och brädan är tanken att vi ska göra flisade gångar. Detta för att ogräset inte ska ta sig in i bäddarna. Just nu så ligger det plansiloplast och den kommer att få ligga kvar till ogräset är dött. På utsidan av brädan kommer vi att fästa två trådar med 24 volt som ska ta död på sniglarna men det gör vi inte förrän till våren.

Nätet till vänster är Allox finmaskigaste nät. Fördelen med det är att det inte syns alls på håll. Nackdelen är att det inte håller. Det är för skört och går sönder väldigt lätt. Nätet till höger är en grövre variant som ändå inte är lika grov som den varianten vi har kring äppleodlingen. Även det från Allox. Det känns som om det är mycket mer hållbart men det är för tidigt att säga. Vi hoppas i alla fall det.

Idag fick vi leverans av en traktordriven flismaskin som vi köpt. Den kommer att förvandla grenar och sly till flis som vi ska använda som täckmaterial. Tidigare har vi köpt flis och då har man bara använt flis till det allra nödvändigaste. Nu kan vi använda flis hur mycket vi vill. Det känns bra.