P1080389Igår kom vi överens med en granne om att han ska arrendera vår stora betesmark och två åkerskiften. Han har kravproduktion av nötkött och kan öka på sin kravareal med en viss procent per år. Det känns mycket bra och som en stor lättnad eftersom vi är nybörjare Vi känner att vi har för mycket mark att starta med på en gång. Vi behåller en del bete och tre skiften själva vilket känns lagom. Han kommer att släppa på kor på betesmarken den 10 maj och fram tills dess så ska vi ha stängslat.

Det innebär bland annat att vi först måste ta bort all gammal stängsling för att kunna börja om på nytt. Igår på påskafton gick vi runt med vår nya arrendator och tittade på markerna och diskuterade stängseldragning. Han äger en grävmaskin och kommer att åtgärda dräneringen på ett av åkerskiftena innan han sår in vall där. Det känns också kanonbra eftersom det är ett stort jobb om man ska hyra in maskiner.

P1080379Våra nattgäster sedan påskafton kom till bra användning på förmiddagen. Jonas fick hjälp av Joakim direkt efter frukost. De gick ut på betet och började rulla in taggtråd och eltråd. Gränsen mellan bete och åker har inte betats eller hållits efter på annat sätt så många trådar satt insnärjda i sly. P1080384Stängslingen är inte så konsekvent gjord utan varierar när det gäller antal trådar, val av trådar och fastsättningssätt. Ibland är det två taggtrådar och en eltråd, ibland två elrep och en eltråd och ibland något annat. P1080387Sättet trådarna är fästa på varierar också stort. Ibland är det riktigt trassligt. Isolatorer, krampor och böjda spikar samt virning av tråd runt stolpar och träd är några vanligt förekommande fästsätt. Betesmarken är naturligtvis gammal och stängslingen har reparerats efter hand som korna rymt eller träd har vält.

IMG_1094

Många stolpar har ruttnat och trillat omkull så ibland behövde taggtråden grävas fram ur diken eller under gammalt gräs. På ett ställe låg flera härvor av taggtråd under en myrstack. Ibland tärde arbetet på tålamodet. IMG_1093En fantastisk solig dag gjorde ändå att arbetet gick relativt bra. En fika i solgasset hjälpte också till att hålla humöret uppe. P1080426

Betesmarken kommer att bli fantastiskt vacker när den betats ner av korna. Det borde finnas en hel del blommor som kommer att må bättre när de slipper konkurrensen av högt gräs.

P1080390Vi tror vi har gjort cirka två tredjedelar av de fem hektar som skiftet är på. Taggtråden är visserligen tillåten att använda när man har nötkreatur men det är inte ett roligt material att arbeta med. Vi siktar nog på taggtrådsfritt på alla våra marker även om vi är mycket långt från det målet än. P1080432L astat för en sista färd till tippen.