Våra arbetsdagar är välkomna på gården. Det är dagen då så mycket händer att man har svårt att tro att det är sant. När vänner och deras vänner dyker upp och offrar en hel dag på vår gård. Under arbetsdagen har vi dessutom tid att prata med folk och nya kontakter knyts och nätverket utökas.

Vi började redan nio i morse med en kort genomgång. Huvuduppgiften för dagen var att stängsla 2,4 hektar av grannens mark där våra får och grannens kor kommer att beta. Richard och vi har börjat kalla den för ”Bengts kulle”. Det är ju viktigt att veta i vilken hage som det ena eller andra har skett.

Bengts kulle har tidigare varit betesmark men får många år sedan planterades en del och resten blev också skog men nu ska betesmarken återskapas.

En del av marken är någorlunda bördig men det mesta är tunna jordar på bergknallar.

Det är verkligen en liten kulle med lite utsikt över dalen.

Vi delade upp oss i tre lag och utgick från den nya transformatorstationen som hamnar i ett hörn men utanför betesmarken. Ett lag mätte ut och satte ner stolpar åt ena hållet och ett annat gjorde samma sak åt andra hållet. Ett tredje lag tog sekatörer och grensaxar och gick för att förbereda ett område på andra sidan kullen där det var mycket sly. Resten av sträckan hade Richard förberett med trimmern dagarna innan så det var lätt att se var stängslet skulle dras.

Vi gjorde paus vid tio och samlades för fika och presentationsrunda. Ska man bygga nätverk är det viktigt att känna till vilka som är med så man kan prata mer med de man vill.

Efter fikat fortsatte stängslingsarbetet. Ibland stötte vi på sten och där behöver vi borra för att sätta stängselpinnar men det väntar vi med till en annan dag. Målet var att få ner så många stolpar som möjligt och det gick fort eftersom vi var så många. Ganska snart insåg vi att vi behövde fler arbetsuppgifter.

Efter lunch var det därför bara några stycken som gick tillbaka till stängslingsjobbet. Några märkte ut höjder på stolparna och andra skruvade fast isolatorer för tråddragning senare. Några fortsatte att rensa sly men några började också köra in ved och ett gäng satte upp en bjälke i lutan där vi ska bygga vår tredje version av löktork. Klockan tre öppnade sig himmelen och vi satte oss på verandan under tak och hade vätskepaus. Vi var rätt trötta allihop så vi bestämde oss för att avsluta dagen och kände oss väldigt nöjda med det.

Tack Clara, Magnus, Maria, Sara, Nael, Guillaume, Solveig, Johanna, Milú, Richard, Jonas, Gerlien, Hansi, Emma och Johan för att ni kom idag!