Idag har vi varit på årets första arbetsdag hos Juz och Solveig på Ränne. Trots att vi skrapat färg i stekande sol har det känts som en rolig dag. Så är det ofta. En syssla som är skit-tråkig att utföra på sin egen gård blir plötsligt trevlig bara för man gör det på någon annans gård och ihop med trevliga människor.

Vi började som alltid klockan 10.00 med fika. Det blir en stund då vi uppdaterar varandra och stämmer av samt går igenom dagens uppgifter.

Huvuduppgiften denna dag var att skrapa färg från husets södersida. Huset har i många år varit klätt med eternitplattor. När eterniten sattes på plats så togs först läkten bort men brädorna fick sitta kvar under. Vi har alltså skrapat husets originalbrädor som har klarat sig förhållandevis bra under eternit under många decennier. Det blev varmt att arbeta i solen och vi var flera som efter ett tag behövde byta arbetsuppgift.

Maria som till vardags driver Aspen kulturbygg fick ansvar för vissa trälagningar i fasaden som vi andra skrapade. Det är guld värt att ha kunniga människor med i vår gårdssamverkan.

Tanken var också att plantera en del träd som ska bli grunden till en miniskogsträdgård på västra sidan om huset. I det arbetet ingick också att försöka visualisera hur träd och buskar kommer att se ut i fullvuxet tillstånd för att planera så att de inte skuggar varandra eller breder ut sig för mycket så att de stör varandra. Det vi hade att arbeta med var päron, persika, nektarin, plommon, hassel, mullbär och äpple. Även om träden som bland annat kommer från Jeppa S plantskola ser små ut och det är lätt att lura sig och plantera för tätt.

Under jobbet med detta kom vi fram till att några björkar behövdes tas ner så då blev det ytterligare en arbetsuppgift.

Som vanligt så blev mycket gjort och vi känner oss alla nöjda – både de som fått hjälp och vi som har fått chans att hjälpa.

Dagen avslutades med en trevlig tur på Iglasjön.