Vi har en logga som vi är väldigt nöjda med. Den är gjord av vår vän Anton Andreasson och vi har använt den på webben och på trycksaker. Eftersom vi köpt en leverantörsbil som bland annat kommer att användas till REKO-ringen där det är svårt för kunderna att hitta rätt bland alla producenter så har vi beställt bildekaler på KP-skylt i Alingsås.

Dekalerna kom som stora sjok. Arbetet skulle inte göras i direkt solljus och vi blev rekommenderade att fukta bilen med såpvatten först så det inte skulle fasta lika hårt med en gång. Dekalen tejpades med en lodrät tejp. Sedan vek vi upp ena sidan och tog bort skyddspappret under.

När skyddspappret var borta så skrapade vi med en plastskrapa för att det skulle fästa utan luftbubblor.

Sedan drog man loss det övre lagret och bokstäver och logga satt kvar på bilen.

Det var ett pilligt jobb. Speciellt på de tunna bokstäverna i webbadressen.

Båda sidor på bilen pryds nu av loggan och det känns väldigt bra. Vi tycker det blev snyggt.