Vi har svårt att få plats med gröngödsling i våra 86 bäddar. Vi vet att det är viktigt och ett av få sätt att få in mer kväve i odlingen utan att samtidigt öka på fosforhalten. Men vi vill verkligen fylla alla bäddar med grönsaker. Vi löser det genom att odla bottengrödor och fånggrödor i bäddarna i stället.

Genom att experimentera med gröngödsling så lyckades vi förra året få in någon form av gröngödsling i 37 av våra 86 bäddar. I år hoppas vi att vi ska lyckas med ännu fler.

Vi odlar till exempel tolv bäddar lök. När all lök är skördad och inlagd i löktorken så gör vi i ordning bäddarna så snart vi får tid.

Gångarna gås över med hjulhackan och bäddarna med ett rensjärn. Sedan sår vi in gröngödsling med vår såmaskin. Vi vill ha den i rader precis som grödorna så det är enkelt att hålla efter ogräset tills grödan täcker bädden.

Gröngödslingen ovan består av perserklöver och luddvicker och det bildar en matta. Vi väljer grödor som enligt uppgift fryser ner under vintern. Den allra sista skördade lökbädden blev dock sent sådd och där frös inte luddvickern som den gjorde i alla andra bäddar som såtts tidigare.

Vi odlar fem bäddar majs och här sår Jannick in perserklöver under de tre majsbäddarna som är utplanterade. Bäddarna bakom honom är sådd majs och där behöver plantorna bli lite större innan vi sår in bottengrödan. När vi sedan skördar majsen så är bäddarna täckta av klöver som växer och håller bädden täckt tills frosten tar den. Att ha växande gröda i bäddarna är ett bra sätt att öka mullhalten då växterna utsöndrar rotexudat som förser bakterier och svampar med socker.

Vi har inte någon tvåhjulstraktor så vi skördar helt enkelt hela majsstänglarna med grensax och kör ut kompostkvarnen till bäddarna och däri mal vi ner majsen till småflis. Fliset återför vi till de bäddar som behöver mer organiskt material.

En annan växt som får en bottengröda är vitkål. Där väljer vi subklöver som inte är lika högväxande som perserklöver men som också växer på bra och bildar en matta under vitkålen.