Idag har jag haft första träffen med min nya grupp inom Hushållningssällskapets mentorsprogram. Jag har kvar två av tre adepter från förra omgången men jag har även fått fyra nya adepter. Under ett år har de tillgång till rådgivning av mig med 15 timmar per adept. Hur dessa ska utnyttjas bestäms av oss själva utifrån vilka behov var och en har.

Förra omgången inleddes med att vi träffades allihop här på Östäng. Det visade sig vara lyckat så vi började så även med denna nya grupp. Vi har träffats digitalt förut så en första presentation är gjord men detta var första gången vi träffades på riktigt. Först gjorde vi en rundvandring på gården och började med fåren och ströbädden, via gödselspridaren och gödselplattan till vår nya kompoststation och ut i odling och växthus.

Med på träffen var även Ida Mackegård från hushållningssällskapet. Efter fikat ledde hon oss i en övning med att testa jorden med hjälp av appen ”Hur mår din jord?” som är framtagen av Jordbruksverket och som bygger på forskning på SLU.

Vi började med att gräva ett 50 cm djupt hål som var 50 cm i diameter. Matjordslagret var tjockt så vi kom ner till alven precis.

Genom att göra ett rakt spadtag i kanten så kan man få en bra genomskärningsbild av jorden och dess struktur.

Nu växte det inte något i bädden så vi kunde inte studera några rötter men man kan ändå få en bra bild av jorden.

Vi grävde ett hål i bädden närmast huset och en bädd längst ner i odlingen och skillnaderna var stora. Hålet grävdes 50 cm djupt och i det nedre hålet stod grundvatten medan det i det andra hålet var torrt.

Vi satte ner en metallcylinder i groparna och en annan uppe på bäddarna och hällde i vatten för att se hur lång tid det tog för vattnet att sjunka undan.

Vi gjorde rullprov för att kolla lerhalt och använde en penetrometer för att undersöka om vi hade någon plogsula. När vi började odla här så fick vi knappt ner en grep genom marken men nu hittade vi inget som tog emot när vi körde ner penetrometern i bäddarna.

Efter denna övning käkade vi lunch och sedan tittade vi på kylrum, löktork, gårdsbutik, redskap, plantuppdragning och stängsel. Vi testade även olika bredgrepar för att se skillnaden.

Nu känner vi alla varandra lite bättre och nästa gång ska vi träffas hos någon av de andra.