När grisarna gått i en hage ett tag så märker man att de tycker det är tråkigt. De ligger mer stilla och kan tillbringa större delen av dagen i sitt hästsläp. Marken blir mer och mer packad och det är varken bra för grisarna eller jorden man ska odla i sedan. Därför försöker vi byta hage ibland. Det är alltid lika roligt. Grisarna hittar nya saker att upptäcka, nya sorkhål att gräva upp, nya saker att klia sig mot och växtlighet att tugga i sig.