Idag har vi försökt få bukt på området mellan dammarna. Det har använts som grotupplag. De har inte tagit bort allt utan en mängd grenar, toppar och rötter har blivit liggande. Tillsammans med väldigt mycket granbarr så har de stoppat upp vatten och bildat en sörja och ett vattensjukt område. Den stora högen som syns på bilden är inte grot-högen utan en blandning av sly vi röjt och grenar vi grävt upp ur sörjan. Det var lite svårt att få det att brinna till att börja med.  P1070792

Vi hade god hjälp både av den äldre och den yngre generationen. Det är roligt när man är många som samarbetar och dessutom blir det mycket gjort. Vi grävde, drog och slet för att få fram grenar som satt fast sig i gyttjan.

P1070797

Till slut brann det bra och det var bara att ösa på med så mycket vi kunde få fram. Perfekt väder för eldning. Helt vindstilla och ingen risk för skogsbrand direkt.

P1070833Ju längre dagen gick desto smutsigare och rökigare blev vi. Men stock efter stock och gren efter gren fick lämna gyttjan.

P1070866Till slut hittade vattnet nya vägar ner till nedre dammen och förhoppningsvis kommer vi att kunna gräva ett dike eller bäck mellan dammarna så vi kan dränera undan vattnet. Det är i alla fall inte brist på organiskt material på ytan. Lagret av gamla barr och löv är nog 30 centimeter tjockt på vissa ställen. P1070872Det smakade bra med grillad korv efter ett par timmars arbete. Vi blev inte klara på långa vägar men när ett arbete som det tagit emot att ta tag i ändå blivit påbörjat så blir det lättare att fortsätta en annan dag. P1070893

Tack alla släktingar för god hjälp under dagen. Hoppas era ytterkläder går att få rena och luktfria så småningom.

P1070909