Jag gör min såplanering i excel. Den skriver jag sedan ut på papper och sätter upp på dörren i förodlingskammaren och i trädgårdsskjulet. Excelarket har flera flikar för varje kvarter.

Varje rad motsvarar en bädd och jag har 12 bäddar i de flesta kvarteren. Alla uppgifter som finns i exceldokumentet skriver jag också över i en kalender som sitter i en pärm tillsammans med alla grönsaksblad. Grönsaksbladen finns en för varje bädd där tanken är att jag ska föra bok över alla åtgärder och alla skörderesultat.

Förra året blev det inte mycket av det men i år hoppas jag att jag ska kunna hinna med detta. Jag inser att det är värdefullt att ha skörderesultat för att kunna se vilka grödor som är lönsamma och vilka jag bör satsa mindre på.

Om någon vill ladda ner såplaneringen så finns den här.

Grönsakskorten går också att ladda ner men det är ett 72 sidor långt dokument.