Alla lamm ska märkas med märken i båda öronen. På dessa står dels vårt SE-nummer som talar om vilken plats fåren hålls och dels ett individnummer som är speciellt för varje lamm. Märkena beställer man från jordbruksverket tillsammans med en speciell tång som man använder för att fästa märkena i lammens öron. Lammen bör märkas innan man släpper ihop alla lamm och tackor för att man ska kunna hålla reda på dem.

IMG_2473

Det kan också vara bra att väga lammen för att hålla koll på om de går upp i vikt som de ska. Vi har köpt in en digital bagagevåg som vi hänger en spann i och sedan sätter vi ner lammet i spannen. De är ganska lätta att hantera men tackorna gillar inte att man håller på med deras lamm. De försöker gärna ställa sig i vägen för att skydda sina små. När man lämnar tillbaka lammen till tackan efter hantering kan det vara bra att lämna dem med bakdelen först. Det finns alltid en risk att tackan inte känner igen sitt lamm när det blivit dekorerat med märken i öronen men den risken minskar om de får känna lukten av lammen före de upptäcker lapparna. IMG_2485

Alla framsidor på märkena är gula men baksidan kan man välja färg på för att på håll kunna se vilket år ett lamm eller en tacka är född. Vi har valt gröna som årets färg.

IMG_2487

 

Vi väntar fortfarande på att två tackor ska lamma.