Nu är tid för avkoppling och då passar det bra med ett besök hos döttrarna som turligt nog båda studerar i Lund. Långa fikor och luncher och en del utflykter. Bland annat besökte vi den nyanlagda kunskapsparken i det nybyggda bostadsområdet Brunnshög.

Brunnshög är en helt ny stadsdel som kommer att innehålla bostäder för 40 000 människor. Det är fler än i hela Alingsås kommun – i en enda stadsdel. Det måste ha funnits rätt bra med pengar när kommunen budgeterade för den intilliggande Kunskapsparken som invigdes 2022 men som kommer att färdigställas helt under de kommande åren. Parken är 21 hektar stor. Det är större än hela vår skog.

Anledningen till att vi åkte till kunskapsparken var att vi visste att det där hade anlagts en skogsträdgård som vi ville se men i övrigt visste vi inte någonting om parken. Här har man planterat 3000 träd i ”dungar”. De är planterade i någon geoduk för att hålla tillbaka ogräset. Träden stod märkligt tätt men det kanske finns någon finess med det. Det som var trevligt var att många av träden i dungarna var ätbara.

Runt alla dungarna är det kortklippt gräs och man funderar på hur många hektar gräsmatta som klipps i parken. Kanske har de en annan plan för alla gräsmatteytor för det verkar lite konstigt med så mycket gräsmattor som ska skötas hela säsongen år efter år och det rimmar lite dåligt med kommunens tal om biologisk mångfald. Allt är väldigt välordnat och prydligt.

Det finns också en mängd odlingslotter som kommunen kommer att arrendera ut till privatpersoner. En del har redan lotter runt om i Brunnshög och ska flytta hit till Kunskapsparken. Vi hade tur för just när vi var där så fick människor tillgång till sina lotter och vi träffade en överlycklig kvinna som var så fantastiskt nöjd med sin nya odlingslott och med den service Lunds kommun ger.

Alla odlingslottsområden omgärdades av stenmurar och enklare staket och där finns bevattning framdraget till varje lott. På vissa ställen var stenmurarna väldigt höga. (se bakkant på bilden) för att jämna ut marken innanför. Det är enorma anläggningsarbeten som har gjorts på platsen.

Nästan längst bort i parken ligger skogsträdgården designad av Phillip Weiss. Det var den som var vårt mål med besöket.

Skogsträdgården är 1400 kvadratmeter stor och rymmer många ätbara träd, buskar och framför allt ett markskikt med mycket ätbart.

Trädplanteringarna i dungarna gav mycket mer intryck av ”skog” än vad skogsträdgården gjorde. Här var träden mer glest planterade (några har tydligen dött) och markskiktet hade en framträdande roll.

Brunnshögs dammar och vattendrag ska ta upp den nya stadsdelens dagvatten och ska hjälpa till att utjämna vattenflöden vid kommande klimatförändringar.

Det vi saknade i parken var nog skyltar som förklarar vad vi ser även om vi som själva har en skogsträdgård och odlar mycket olika växter kände igen mycket. Men det är klart – skyltar ska underhållas. Kanske vore det dock bättre att lägga arbetstid på att underhålla skyltar än att klippa flera hektar gräsmattor. Speciellt som man från kommunens sida uppmanar befolkningen att äta av det som parken ger. Då kanske det är bra om människor vet vad de stoppar i sig.