Första praktikperioden för den här säsongen är över. Vi har för första gången haft praktikanter från Naturbruksförvaltningens agroforestry-utbildning på Angereds Gård. Vi har haft praktikanter från deras Market Gardening-utbildning tidigare men det här är lite annorlunda.

Begreppet kommer av  ”agriculture” och ”forestry”  och  är ett samlingsnamn för olika jordbrukssystem där träd på något sätt ingår i matproduktion. Det kan vara en skogsträdgård, en alléodling med äppelträd eller något annat där träd ingår. Att vi blir intressanta som praktikplats kommer sig nog av att vi har en skogsträdgård och ganska många fruktträd och bärbuskar integrerade i vårt system.

Vi har varit lite skeptiska till att ta emot den här typen av praktikanter eftersom vi själva lägger ganska lite fokus och tid på skötsel av de här systemen. Speciellt på våren då det mesta av vårt fokus ligger på grönsaksodlingen och lammningen. Den här gången sa vi dock ja men under förutsättning att praktikanterna kunde tänka sig att även delta i grönsaksodlingen en del. Det var inte något problem så vi tackade ja till Therese, My och Erica.

Första dagen de anlände var det riktigt skitväder och Jonas och praktikanterna grävde upp två felplacerade äppelträd och flyttade dem till en lämpligare plats.

Äppelträden stod bra till ända tills vi råkade köpa en växthustunnel som hamnade i skuggan av en rad äppelträd som än så länge är små men som är ympade på grundstam A2 vilket ger rejält stora träd som på sikt skulle skugga växthuset alldeles för mycket.

Rötterna var rimligt stora för en flytt. Det finns kanske bättre tider på året för flytt av äppelträd men det var nu vi hade tid. Träden hamnade som en del av vinskyddet som gränsar till betet.

Som tur var så var det bara första dagen som bjöd på skitväder så övriga dagar har vi kunnat jobba ute utan problem. Praktikanterna har fått pröva att göra i ordning grönsaksbäddarna genom att bredgrepa och kalka.

För att sedan kratta ut och jämna till. Här gör vi tolv falska såbäddar som vi så småningom ska beså med morot och betor.

Vi har beskurit buskar och tagit förökningsmaterial från blåbärstry och vinbär.

Skogsträdgården har försetts med en planta wasabi och några bärbuskar.

Alla tomatplantor är omskolade.

Här får praktikanterna plantera ut majroveplantor i en bädd som de gjorde i ordning veckan innan.

Bambu och fler bärbuskar är planterade och behöver vattnas eftersom det bara regnade första praktikdagen.

Lite lammgos och lamm-massage hans också med.

I växthuset växer det så det knakar och här har My tagit på sig att sortera och flytta isär alla tomatplantorna.

En dag gick vi ut på betesmarkerna och kontrollerade och lagade stängsel. Alla våra betesmarker är steniga och bevuxna med träd. På vissa håll är det rejält svårt att stängsla och många av våra hemmasnickrade stängslingslösningar från de första åren behöver bytas ut mot mer effektiva nu när vi har skaffat oss större erfarenhet av hur man kan stängsla i oländig terräng.

Vi har några udda fruktträd som har varit skyddade mot hönsen och därför blivit helt igenvuxna med ogräs.

Nu är träden lite större så vi befriade dem från kycklingnät och pinnar. Ogräset ska hållas stången med hjälp av träflis som vi har slut på just nu. Men snart…

My planterade ett plommonträd vid ankdammen och fick visa oss hur de gör sorkburar av murarnät på skolan.

En prydlig kub som inte på något sätt liknar våra egna knycklade sorkburar.

De första tre raderna med äppelträd är inne på sitt femte år och står tillräckligt skyddat för att de ska klara sig utan stödlinor och bambupinnar. Vi rätade upp några träd som lutade och plockade ihop stålvajer och pinnar. Känns verkligen bra!

Vi hann även med en liten titt på några bisamhällen. Nu har de gjort sin sista dag hos oss för den här perioden och vi tackar för all hjälp. Välkomna tillbaka!