Så här års är det alltid stress när man odlar. P1150490Så många plantor och fröer som väntar på att komma ut i landet. Idag lättade det betydligt när vi grävde klart fyra bäddar på samma dag.

P1150486Tre wwoofare och jag färdigställde var sin bädd. P1150483Marken lossades med hjälp av bredgrepen och sedan rensades varje greptag från kvickrot. P1150484Bäddarna jämnades till så kanterna blir något högre än mitten för att hålla kvar vattnet i bäddarna. P1150485Det underlättar både när man vattnar och förmodligen gör det även att regnvatten stannar kvar i bädden bättre om det nu ville regna någon gång. I vissa bäddar där vi ska så näringskrävande grönsaker la vi också på ett lager hästgödsel innan jorden från de blivande gångarna lassades upp i bädden. P1150488Gångarna täcktes sedan med våta tidningar och med halm eller ensilage beroende på vad vi hade att tillgå. Det ska så småningom ersättas med träflis eftersom det är ett bättre täckmaterial som håller och inte förmultnar lika snabbt. Kanske blir det inte i år men i så fall kommer vi förmodligen att behöva byta ut materialet i gångarna någon gång under säsongen. Det får i så fall bli täckmaterial i själva gångarna istället. Kanske blir det vintertäcke om vi hinner få hit träflis i tid. P1150489