Vi har fyra värpande Lohmanhönor och hittills har vi oftast fått fyra bruna ägg varje förmiddag. Eftersom Benedictus äntligen blivit tupp så har vi nu börjat låta dem gå fritt i trädgården när vi är hemma. Men vissa dagar har vi bara fått tre ägg. Vi misstänkte då att en höna lagt sitt ägg ute. En dag väntade vi med att släppa ut dem för att se om det bara var så att hon var morgontröttare än de andra. Till slut hittade vi ett ägg liggande på golvet i hönshuset och det skiljde sig från de övriga vi brukar få genom att det var matt och ljusare i färgen. P1100730Sådana ägg har vi hittat på golvet vid ytterligare något tillfälle medan bruna blanka ägg alltid hittats i redena. Det är alltid en höna som är senare med att lägga ägg på dagen. Vi funderar därför på om de matta äggen är jobbigare att värpa fram och att det är det som gör att hon är senare. Är det någon som vet?

P1100733I går hittade vi också ett trasigt ägg där innehållet var borta. Frågan är om någon höna har gjort sönder ägget eller om det är något annat djur som varit inne i hönsgården. Hönor som gör sönder ägg är inte något vi vill ha. Spännande fortsättning följer.