För tredje året har det i helgen varit odlardagar. Den här gången på distans via Zoom och mina förväntningar var inte så höga. Jag gillar att träffa människor och speciellt i år hade det känts fint att få göra det men den digitala varianten blev trots allt bättre än väntat.

För mig startade dagarna på torsdag morgon med besök av Amanda Samuelsson från P4 Sjuhärad. Hon gjorde ett kort inslag om odling och odlardagarna.

På torsdag kväll var det öppnades odlardagarna av Monika Bengtsson och Cecilia Ward från Landet Oss och Karin Jansson från Holma folkhögskola. Arci Pasanen fungerade som tekniker.

Sedan följde en föreläsning med Kirsten Jensen om näringsämnen, jordanalys, ph-värde, gödsling och hur man räknar för att få det rätt.

Därefter följde en föreläsning av Jonas Ringqvist om vikten av behovsanpassad gödsling. Systemet med market gardening kommer ifrån USA och mycket av det som praktiseras där kopieras här som till exempel att börja en ny odling med ett tjockt lager inköpt kompost som sedan fylls på med ett tunnare lager varje år. Jonas visade dels på hur olika näringsinnehåll i sådana komposter kan vara och dels på att det blir orimligt mycket näringämnen som till och med kan komma att hamna utanför vad som är lagligt i Sverige. Han förespråkade istället behovsanpassad gödsling där vi försöker använda tillgänglig lokalt producerad näring i större utsträckning för att minska den skuggareal som vi tar i anspråk för produktion av den näring vi använder. Sedan gav han en rad exempel på hur man kan räkna.

Vi fick sedan träffas i så kallade break-out-rooms och träffa andra odlare och diskutera med dem. Det är väldigt intressant att höra hur andra tänker och vi har väldigt mycket att vinna på att se varandra som kollegor och dela med oss av erfarenheter och insikter.

På fredagen startade vi på eftermiddagen med ett panelsamtal med Britta Nylinder från Kollinge torpargård, Helena von Bothmer från Kosters Trädgårdar, Angelika Jakimowicz från Angelikas gård och Cecilia Ward från Landet oss. Samtalet leddes av Charlotte Nycander från Two Forks och handlade om hur man som mångsysslare kan få fler ben att stå på så för att få bättre ekonomisk hållbarhet i sitt företag. Även här fick vi möjlighet att diskutera med varandra i Break-out-rooms.

Sedan blev det speed-dating och fler diskussioner och så var det meningen att vi skulle titta på film som fredagsmys men Zoom krånglade så det blev aldrig någon filmvisning. Diskussionerna i olika grupper tog vid i stället och det blev trevligt och bra trots teknikstrul.

Snart kör vi igång igen. Två heldagar väntar.