P1390829När vi gick grundkursen i Permakulturkur på Ankhult i Skåne ingick ett studiebesök på skogsträdgården på Holma. Spännande plantering av ätbara träd, buskar och marktäckande plantor som är planterade för att gynna varandra och ge skörd utan att man behöver så, plantera och rensa ogräs i någon större utsträckning. Det låter för bra för att vara sant och det kan nog också stämma. Men värt att lära sig mer om i alla fall. Jag gick sedan en studiecirkel på Studiefrämjandet i Göteborg där Bo Blomqvist lärde ut en massa om ätbara växter som kan växa i svenskt klimat. Bosse har själv en skogsträdgård i Gråbo på andra sidan Mjörn så efter kursen har Omställning Alingsås vid två tillfällen ordnat studiebesök hos Bosse. Där finns bland annat wasabi och fikon och många växter som man inte trodde kunde växa i Sverige.

Mispel2 äkta kvitten

När vi köpte Östängs gård så funderade vi direkt på var vi skulle kunna anlägga vår egen plantering med ätbara perenner. Vi har ju två dammar på gården med bra solinstrålning i en södersluttning. Bakom dammarna ligger skogen och skyddar. Vi tänker oss att platsen är perfekt för ändamålet och ser framför oss en plantering med valnötter, hasselnötter, mullbär, fikon, aronia, björnbär, minikiwi osv.

minikiwi4Eftersom vi inte har så stor erfarenhet av anläggningsarbete och odling av perenna växter så ville vi lära oss mer. Tänkte också att det finns kanske fler människor som vill anlägga skogsträdgårdar. Därför beslöt vi oss för att ordna en studiecirkel och blev väldigt glada när Bosse tackade ja till att leda den. Kontaktade även studiefrämjandet i Alingsås och fick på så sätt till en studiecirkel med fyra träffar varav en teoretisk följt av tre träffar ute på Östängs gård när vi ska arbeta praktiskt med att anlägga skogsträdgården. Vi startar redan 17 januari och intresset har varit enormt så vi är 25 deltagare. Det känns fantastiskt att få tillgång till Bosses expertis under vårt arbete samt så många deltagare som kan hjälpa oss att tänka och få till odlingen.

Att första träffen ligger redan i januari beror på att vi vill kunna få iväg en beställning på de växter som vi sedan ska plantera vid senare kurstillfällen.