Idag har vi haft träff inom Hushållningssällskapets mentorsprogram. Alla mentorer och alla adepter var inbjudna och fokus för träffen var jordanalys och gödselstrategier. Det kanske låter tråkigt? – men jobbar man med detta dagligen så blir det till slut spännande att mäta ledningstal och prata om näringsämnen.

Efter en kort avstämning i trädgården så samlades vi i puben för att lyssna till Marie Hansson och Ida Mackegård från Hushållningssällskapet som gick igenom olika näringsämnens betydelse för växterna.

En hel del grundläggande fakta som tål att upprepas då det tar tid att smälta allt och få det till en naturlig del av vad man vet. Först då kan man börja reflektera och resonera ordentligt.

Sedan tog Daniel Pettersson från Eurofins vid och gick igenom deras analyser och vad de kan tillföra. Vi har tidigare gjort jordanalyser vid flera tillfällen och de har alltid bara rört kemin i marken. Eurofins har dock börjat bredda sina analyser och tittar nu även på mikroliv, kolinlagring och föroreningar. De rekommenderar att man istället för frukt och grönt numer väljer paketet ”Gödslingsguiden” för att få en bredare bild av jorden.

Sen var det dags för fika i trädgården och en chans för alla att ställa frågor kring sina gödselstrategier och näringsvärden. En bra sak med att ingå i mentorsprogrammet är att alla får kontakt med kunniga människor där man kan ställa frågor och få vägledning.

Sen var det rundvandring i odlingen och diskussioner om grödor, ogrässtrategier, marktäckning, organiskt material och komposter.